548-0093/01 – Kvantitativní metody v geografii (KMG)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Odkaz na webJazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student prokazuje znalosti: • základních pojmů z oblasti statistiky • základních metod exploračních analýz dat a prostorových exploračních analýz dat • hodnocení prostorové distribuce geografických dat • korelace, autokorelace a prostorové autokorelace • regresního modelování - student umí: • aplikovat představené kvantitativní metody • analyzovat geografická data a využít prostorového aspektu těchto dat - student je schopen: • interpretovat dosažené výsledky • rozhodnout se pro vhodný postup na základě analyzovaných dat a výsledků kvantitativních analýz

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

The main goal of this course is to introduce to students principles and methods of quantitative analysis in geography. It provides an overview of basic methods for statistical evaluation of data with the focus on the spatial aspects of geographic data. This course introduces both classical statistical methods of data analysis, as well as derived alternatives for quantitative analysis of geographic data.

Povinná literatura:

SMITH, M.J.: Statistical Analysis Handbook [online]. Dostupné z: . HENDL, J. (2006): Přehled statistických metod. Portál, 696 stran. SMITH, M. J., GOODCHILD, M. F., LONGLEY, P. A. (2006): Geospatial Analysis, Troubador Publishing Ltd., 414 p. Dostupné z: . IVAN I.: Kvantitativní metody v geografii. Ostrava. O'Sullivan, D., Unwin, D. (2010): Geographical Information Analysis. Wiley. 432 p.

Doporučená literatura:

FOTHERINGHAM, A.S., BRUNSDON, C., CHARLTON, M. (2000): Quantitative Geography: Perspectives on Spatial Data Analysis. Sage Publications Ltd., 272 p. FOTHERINGHAM, A. S., ROGERSON, P. A. (eds.) (2009): The SAGE Handbook of Spatial Analysis, Sage Publications Ltd., 528 p.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Minimální znalostní požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Definice, historie a cíle kvantitativních metod v geografii. Základní statistické pojmy. 2) Typy proměnných a vztah ke kvantitativním analýzám v geografii. Základy grafického znázornění geografických dat. 3) Základní teoretická pravděpodobnostní rozdělení. 4) Transformace dat a standardizace. 5) Explorační analýza dat (grafický a číselný popis rozložení dat). 6) Prostorová explorační analýza dat. Analýzy trendu. 7) Popisná statistika pro body. Náhodnost a randomizace. Declustering. 8) Úvod do inferenčních statistických testů pro body. 9) Korelační analýza, prostorová autokorelace. 10) Regresní analýza, lokální regresní analýza, geograficky vážená regrese.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  26
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  8
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok