548-0093/02 – Kvantitativní metody v geografii (KMG)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student prokazuje znalosti: • základních pojmů z oblasti statistiky • základních metod exploračních analýz dat a prostorových exploračních analýz dat • hodnocení prostorové distribuce geografických dat • korelace, autokorelace a prostorové autokorelace • regresního modelování - student umí: • aplikovat představené kvantitativní metody • analyzovat geografická data a využít prostorového aspektu těchto dat - student je schopen: • interpretovat dosažené výsledky • rozhodnout se pro vhodný postup na základě analyzovaných dat a výsledků kvantitativních analýz

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s principy a metodami kvantitativních analýz v geografii. Uvádí přehled základních metod pro statistické vyhodnocování dat s výrazným zaměřením na prostorové aspekty geografických dat. Předmět představuje základy jak klasických statistických metod analýz dat, tak také z nich odvozené alternativy pro kvantitativní analýzy geografických dat. Součástí předmětu je také úvod do analýzy časových řad.

Povinná literatura:

ROGERSON, P.A. (2019): Statistical Methods for Geography: A Student’s Guide, SAGE Publications Ltd, 432 P. ISBN 978-1526498809. SMITH, M. J., GOODCHILD, M. F., LONGLEY, P. A. (2006): Geospatial Analysis, Troubador Publishing Ltd., 414 p. Dostupné z: . FOTHERINGHAM, A.S., BRUNSDON, C., CHARLTON, M. (2000): Quantitative Geography: Perspectives on Spatial Data Analysis. Sage Publications Ltd., 272 p. O'SULLIVAN, D., UNWIN, D. (2010): Geographical Information Analysis. Wiley. 432 p.

Doporučená literatura:

SMITH, M.J.: Statistical Analysis Handbook [online]. Dostupné z: . FOTHERINGHAM, A. S., ROGERSON, P. A. (eds.) (2009): The SAGE Handbook of Spatial Analysis, Sage Publications Ltd., 528 p. McGREW, Jr., CHAPMAN, J., MONROE, C.B. (2009): An Introduction to Statistical Problem Solving in Geography, Waveland Pr Inc, 254 p. BURT, J.E., BARBER, G.M. (2009): Elementary Statistics for Geographers Hardcover, Guilford Press, 653 P.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Students are asked about knowledge from areas that they should have already known from previous lectures. They also work on individual tasks. They must pass writing and oral exam.

E-learning

Další požadavky na studenta

No other requirements are defined.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Definition, history and goals of quantitative methods in geography. Basic statistical terms. 2) Types of variables and their relationship to quantitative analysis in geography. Basics of graphical visualisations of geographical data. 3) Basic theoretical distributions 4) Data transformation and standardization. 5) Exploratory data analysis (graphical and numerical description of the data distribution). 6) Exploratory Spatial Data Analysis. Trend analysis. 7) Inferential Statistic - t-test, ANOVA 8) Inferential Statistic - t-test, ANOVA 9) Spatial statistics for point pattern. Randomness and Randomization. Declustering. 10)Introduction to inferential statistical tests for point pattern. 11) Correlation analysis. 12) Spatial autocorrelation. 13) Regression analysis 14) Local regression analysis, GWR.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  26
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  8
Rozsah povinné účasti: Dle specifikace vyučujícího.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku