548-0093/03 – Kvantitativní metody v geografii (KMG)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student prokazuje znalosti: • základních pojmů z oblasti statistiky • základních metod exploračních analýz dat a prostorových exploračních analýz dat • hodnocení prostorové distribuce geografických dat • korelace, autokorelace a prostorové autokorelace • regresního modelování - student umí: • aplikovat představené kvantitativní metody • analyzovat geografická data a využít prostorového aspektu těchto dat - student je schopen: • interpretovat dosažené výsledky • rozhodnout se pro vhodný postup na základě analyzovaných dat a výsledků kvantitativních analýz

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s principy a metodami kvantitativních analýz v geografii. Uvádí přehled základních metod pro statistické vyhodnocování dat s výrazným zaměřením na prostorové aspekty geografických dat. Předmět představuje základy jak klasických statistických metod analýz dat, tak také z nich odvozené alternativy pro kvantitativní analýzy geografických dat. Součástí předmětu je také úvod do analýzy časových řad.

Povinná literatura:

ROGERSON, P.A. (2019): Statistical Methods for Geography: A Student’s Guide, SAGE Publications Ltd, 432 P. ISBN 978-1526498809. SMITH, M. J., GOODCHILD, M. F., LONGLEY, P. A. (2006): Geospatial Analysis, Troubador Publishing Ltd., 414 p. Dostupné z: . FOTHERINGHAM, A.S., BRUNSDON, C., CHARLTON, M. (2000): Quantitative Geography: Perspectives on Spatial Data Analysis. Sage Publications Ltd., 272 p. O'SULLIVAN, D., UNWIN, D. (2010): Geographical Information Analysis. Wiley. 432 p.

Doporučená literatura:

SMITH, M.J.: Statistical Analysis Handbook [online]. Dostupné z: . FOTHERINGHAM, A. S., ROGERSON, P. A. (eds.) (2009): The SAGE Handbook of Spatial Analysis, Sage Publications Ltd., 528 p. McGREW, Jr., CHAPMAN, J., MONROE, C.B. (2009): An Introduction to Statistical Problem Solving in Geography, Waveland Pr Inc, 254 p. BURT, J.E., BARBER, G.M. (2009): Elementary Statistics for Geographers Hardcover, Guilford Press, 653 P.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na samostatných projektech. Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Definice, historie a cíle kvantitativních metod v geografii. Základní statistické pojmy. 2) Typy proměnných a vztah ke kvantitativním analýzám v geografii. Základy grafického znázornění geografických dat. 3) Základní teoretická rozdělení. 4) Transformace dat a standardizace. 5) Explorační analýza dat (grafický a číselný popis rozložení dat). 6) Prostorová explorační analýza dat. Analýzy trendu. 7) Inferenční statistika - t-testy, ANOVA 8) Popisná statistika pro body. Náhodnost a randomizace. Declustering. 9) Úvod do inferenčních statistických testů pro body. 10) Korelační analýza. 11) Prostorová autokorelace. 12) Regresní analýza. 13) Lokální regresní modely, geograficky vážená regrese. 14) Úvod do analýzy časových řad.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  26
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  8
Rozsah povinné účasti: Dle specifikace vyučujícího.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Namísto účasti na přednáškách je potřeba nastudovat materiály, které jsou uvedeny u předmětu. Pro získání zápočtu musí student vypracovat čtyři samostatné úlohy (dle zadání cvičícího).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika AGI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika AGI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika AGI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika AGI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.