548-0094/01 – Pokročilé metody zpracování GNSS měření (PMZG)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: - důvod a potřeba velmi přesných zpracování GNSS měření - dostupné programové prostředky v dané oblasti - rozdíl mezi řešením v rámci celé sítě stanic a zpracováním měření pouze z jedné stanice, výhody a nevýhody těchto přístupů - vliv atmosféry a ionosféry na GNSS signály, kvantifikace těchto vlivů - charakteristika automatizovaných zpracování Student umí: - zpracovat reálná data z GNSS měření metodou Precise Point Positioning i metodou dvojitých diferencí - optimalizovat zpracování pro účely zjištění parametrů atmosféry a ionosféry - Řešit dlouhodobá rutinní zpracování za účelem zisku časových řad přesných souřadnic přijímačů - Automatizovat celý proces zpracování, aby fungoval bez nutnosti zásahu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s oblastí velmi přesných zpracování měření z Globálních navigačních družicových systémů. Mimo poskytnutí základních znalostí a dovedností se věnuje zpracování měření z jednotlivých přijímačů i v rámci celé sítě stanic, vydefinování parametrů atmosféry a ionosféry z GNSS signálů, problematice automatizace procesů zpracování a dlouhodobého operativního běhu aplikací.

Povinná literatura:

Kačmařík, M. Studium rozložení vodních par v atmosféře pomocí měření GNSS, disertační práce, Institut geoinformatiky, HGF, VŠB-TU Ostrava, 2012 Dach, R., Hugentobler, U., Fridez, P., Meindl, M. GPS Bernese Software, Version 5.0, Astronomical Institute, University of Berne, Berne, 2007

Doporučená literatura:

Kaplan, E. D., Hegarty, Ch. J (editors). Understanding GPS – Principles and Applications, Second Edition, Artech House, Massachusetts, USA, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné úlohy ze cvičení; zápočtový projekt; písemná a ústní zkouška

E-learning

homework from lectures; practical project; written and oral exam

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do oblasti post-processingu GNSS měření 2) Možnosti využití velmi přesných zpracování GNSS měření v geodézii 3) Potřebná data a jejich předzpracování 4) Technika Precise Point Positioning (PPP) 5) Technika dvojitých diferencí 6) Získávání parametrů atmosféry z GNSS měření 7) GNSS meteorologie a tomografie atmosféry 8) Získávání parametrů ionosféry z GNSS měření 9) Problematika vícecestného šíření signálu a korekce jeho vlivu 10)Automatizace procesu zpracování GNSS měření

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku