548-0104/01 – Legislativní a etické aspekty zpracování geodat (LEA)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity3
Garant předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: • základů právní úpravy zpracování geodat, • jak postupovat a čím se řídit při publikaci svých dat a při využívání dat a programového vybavení od jiných pořizovatelů/majitelů • rizik a nástrah spojených s využíváním Internetu při práci s geodaty • možností zabezpečení dat před zneužitím, informačních systémů, webových serveru a aplikací Student umí: • orientovat se v oblasti legislativy zpracování dat a používat získané znalosti v praxi, Student je schopen: • vyhledat a zaměřit se na patřičné legislativní dokumenty nezbytné pro řešení určitých situací při zpracování geodat • identifikovat bezpečnostní rizika a možnosti zneužití dat, informačních systémů, webových serveru a aplikací; příp. pokusit se navrhnout způsob jejich zabezpečení

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřený na poskytnutí základních znalostí o právní úpravě zpracování geodat. Popisuje právní ochranu dat v informačních systémech, bezpečnost informačních systémů i v kontextu využívání Internetu. Poukazuje na možnosti zneužití dat, informačních systémů, webových serverů a aplikací, a zpracovatelských postupů. Předkládá také možnosti jejich zabezpečení. Jsou přednášeny možnosti a omezení při publikaci dat a při využívání dat a programového vybavení od jiných tvůrců/majitelů. Dále jsou probírány etické aspekty jako etické kodexy, aspekty přebírání, úprav a zveřejňování dat. Poukázáno je také na normy související se zpracováním geodat. Obsah předmětu je zaměřen především na legislativu platnou v ČR, nicméně je doplněn i o nezbytné teoretické minimum v rámci mezinárodního/nadnárodního kontextu.

Povinná literatura:

RŮŽIČKOVÁ, Kateřina. Legislativní a etické aspekty zpracování dat. VŠB – Technická universita Ostrava, 2014, 103 s.

Doporučená literatura:

VONDRÁKOVÁ, Alena. Autorské právo v kartografii a geoinformatice. UP Olomouc, Katedra geoinformatky. 2012. 124 s. ISBN 978-80-244-3205-2. Legislativa vztahující se k předmětné problematice.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti nejsou během semestru průběžně kontrolovány.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student má mít základní přehled v problematice legislativních a eických pravidel/požadavků při zpracování geodat. Dále by se mět orientaovat v oblasti bezpečnosti/ochrany dat a IS.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teorie práva, legislativy a etiky - Právo a legislativa - Etika a morálka - Technické normy, ontologie Digitální svět a Internet - Nehmotný majetek - Kyberkriminalita Duševní vlastnictví - Autorské právo - Průmyslová práva - Nekalá soutěž Geoinformatika - Geoinformatické dílo - Pořizování geodat - Uchovávání geodat - Zpracování geodat - Příklady porušování ochrany duševního vlastnictví v geoinformatice - Standardizace o organizace nakládání s geoaty v ČR Bezpečnost dat, informačních systémů a informačních komunikačních technologií - Analýza rizik - Celková a systémová bezpečnostní politika

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Písemný test Písemná zkouška 80  40
        Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku