548-0104/01 – Legislativní a etické aspekty zpracování geodat (LEA)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity3
Garant předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: • základů právní úpravy zpracování geodat, • jak postupovat a čím se řídit při publikaci svých dat a při využívání dat a programového vybavení od jiných pořizovatelů/majitelů • rizik a nástrah spojených s využíváním Internetu při práci s geodaty • možností zabezpečení dat před zneužitím, informačních systémů, webových serveru a aplikací Student umí: • orientovat se v oblasti legislativy zpracování dat a používat získané znalosti v praxi, Student je schopen: • vyhledat a zaměřit se na patřičné legislativní dokumenty nezbytné pro řešení určitých situací při zpracování geodat • identifikovat bezpečnostní rizika a možnosti zneužití dat, informačních systémů, webových serveru a aplikací; příp. pokusit se navrhnout způsob jejich zabezpečení

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřený na poskytnutí základních znalostí o právní úpravě zpracování geodat. Popisuje právní ochranu dat v informačních systémech, bezpečnost informačních systémů i v kontextu využívání Internetu. Poukazuje na možnosti zneužití dat, informačních systémů, webových serverů a aplikací, a zpracovatelských postupů. Předkládá také možnosti jejich zabezpečení. Jsou přednášeny možnosti a omezení při publikaci dat a při využívání dat a programového vybavení od jiných tvůrců/majitelů. Dále jsou probírány etické aspekty jako etické kodexy, aspekty přebírání, úprav a zveřejňování dat. Poukázáno je také na normy související se zpracováním geodat. Obsah předmětu je zaměřen především na legislativu platnou v ČR, nicméně je doplněn i o nezbytné teoretické minimum v rámci mezinárodního/nadnárodního kontextu.

Povinná literatura:

RŮŽIČKOVÁ, Kateřina. Legislativní a etické aspekty zpracování dat. VŠB – Technická universita Ostrava, 2014, 103 s. Dostupné v lms.vsb.cz VONDRÁKOVÁ, Alena. Autorské právo v kartografii a geoinformatice. UP Olomouc, Katedra geoinformatky. 2012. 124 s. ISBN 978-80-244-3205-2. Legislativa vztahující se k předmětné problematice. VONDRÁKOVÁ, Alena. Vybrané legislativní aspekty v kartografii a geoinformatice. UP Olomouc, Katedra geoinformatky. 2018. 193 s. ISBN 978-80-244-5293-7. BOUCHOUX, D. E. Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets. Cengage Learning 2020. 576 p. ISBN 978-1305948464

Doporučená literatura:

EVROPSKÝ DATOVÝ PORTÁL. Školení. Online: https://www.europeandataportal.eu/cs/training/data-providers-guide MAISNER, M. Základy softwarového práva. Wolters Kluwer 2011. 339 s. ISBN 978-80-7357-638-7 Související legislativní dokumenty (Autorský zákon 121/2000 Sb.; Zákon o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb.; Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.; Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 412/2005 Sb.) GRIFFOR, E. Handbook of System Safety and Security: Cyber Risk and Risk Management, Cyber Security, Threat Analysis, Functional Safety, Software Systems, and Cyber Physical Systems. Elsevier Science, 2016. ISBN 9780128038383

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je ukončen písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právo a legislativa 2. Etika a morálka 3. Technické normy, ontologie 4. Digitální svět a Internet 5. Kyberkriminalita 6. Autorské právo 7. Průmyslová práva 8. Geoinformatické dílo - Pořizování geodat 9. Geoinformatické dílo - Uchovávání geodat 10. Geoinformatické dílo - Zpracování geodat 11. Standardizace o organizace nakládání s geodaty v ČR 12. Bezpečnost dat, informačních systémů a informačních komunikačních technologií 13. Analýza rizik IS 14. Celková a systémová bezpečnostní politika IS

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Písemný test Písemná zkouška 80  40 3
        Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách není povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných v lms.vsb.cz. Možnost osobní či on-line konzultace. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní