548-0110/01 – Týdenní soustředění z GIT (TSGIT)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity2
Garant předmětudoc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
PEN63 Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
SVE0024 doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Zopakovaní a rozšíření znalostí na úrovni bakalářského studia oboru Geoinformatika jako jsou digitální modely terénu, zpracování dat v GIS, tematická kartografe a prací s GPS. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Schopnost plnit povinnosti v rámci magisterského stupně studia v prostředí učeben a laboratoří institutu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Předmět „Týdenní soustředění z GIT“ je úvodním cvičením předcházející řádné výuce v prvního semestru magisterského studia. Cílem tohoto soustředění je opakování a rozšíření znalostí na úrovni bakalářského studia oboru Geoinformatika jako jsou digitální modely terénu, zpracování dat v GIS, tematická kartografie a prací s GPS. Studenti nastupující ke studiu z jiných univerzit mají možnost se seznámit s novým pracovištěm a doplnit si znalosti v oboru Geoinformatika, tak aby byli schopni plnit povinnosti v rámci magisterského stupně studia.

Povinná literatura:

Rapant, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9. http://gis.vsb.cz/rapant/publikace/knihy/GI_GIT.pdf

Doporučená literatura:

Klimánek, M. Digitální modely terénu. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 85 s. Hendl, J. (2006): Přehled statistických metod. Praha: Portál, 696 stran. Smith, M. J., Goodchild, M. F., Longley, P. A. (2006): Geospatial Analysis, Troubador Publishing Ltd., 414 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná docházka a účast na pětidenním soustředění z GIT

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- základy geografie - analýza dat - digitální modely terénů - základy programování - databáze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku