548-0110/02 – Týdenní soustředění z GIT (TSGIT)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity2
Garant předmětudoc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVE0024 doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Zopakovaní a rozšíření znalostí na úrovni bakalářského studia oboru Geoinformatika jako jsou digitální modely terénu, zpracování dat v GIS, tematická kartografe a prací s GPS. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Schopnost plnit povinnosti v rámci magisterského stupně studia v prostředí učeben a laboratoří institutu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Předmět „Týdenní soustředění z GIT“ je úvodním cvičením předcházející řádné výuce v prvního semestru magisterského studia. Cílem tohoto soustředění je opakování a rozšíření znalostí na úrovni bakalářského studia oboru Geoinformatika jako jsou digitální modely terénu, zpracování dat v GIS, tematická kartografie a prací s GPS. Studenti nastupující ke studiu z jiných univerzit mají možnost se seznámit s novým pracovištěm a doplnit si znalosti v oboru Geoinformatika, tak aby byli schopni plnit povinnosti v rámci magisterského stupně studia.

Povinná literatura:

Rapant, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9. http://gis.vsb.cz/rapant/publikace/knihy/GI_GIT.pdf

Doporučená literatura:

Klimánek, M. Digitální modely terénu. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 85 s. Hendl, J. (2006): Přehled statistických metod. Praha: Portál, 696 stran. Smith, M. J., Goodchild, M. F., Longley, P. A. (2006): Geospatial Analysis, Troubador Publishing Ltd., 414 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná docházka a účast na pětidenním soustředění z GIT

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- základy geografie - analýza dat - digitální modely terénů - základy programování - databáze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Studenti absolvují soustředění v rozsahu jednoho týdne dle pokynu vyučujícího.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student samostatně zpracuje samostatné projekty v rozsahu úkolů zadaných v rámci soustředění.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.