548-0110/02 – Weekly Training Camp on GIT (TSGIT)

Gurantor departmentDepartment of GeoinformaticsCredits2
Subject guarantordoc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SVE0024 doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge rendered at the completion of the course: Repeating and extending knowledge at bachelor study Geoinformatics such as digital terrain models, GIS data processing, thematic cartography and work with GPS. Skills rendered at the completion of the course: Ability to meet requirements in the frame of the master's degree in classrooms and laboratories of the Institute of Geoinformatics.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Terrain work

Summary

Předmět „Týdenní soustředění z GIT“ je úvodním cvičením předcházející řádné výuce v prvního semestru magisterského studia. Cílem tohoto soustředění je opakování a rozšíření znalostí na úrovni bakalářského studia oboru Geoinformatika jako jsou digitální modely terénu, zpracování dat v GIS, tematická kartografie a prací s GPS. Studenti nastupující ke studiu z jiných univerzit mají možnost se seznámit s novým pracovištěm a doplnit si znalosti v oboru Geoinformatika, tak aby byli schopni plnit povinnosti v rámci magisterského stupně studia.

Compulsory literature:

Smith, M. J., Goodchild, M. F., Longley, P. A. (2006): Geospatial Analysis, Troubador Publishing Ltd., 414 p.

Recommended literature:

Voženílek, V.: Cartography in GIS. Geovisualization and Map Communication. 1. vyd. Olomouc:Univerzita Palackého, 2005. 142 s. ISBN: 80-244-1047-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Mandatory participation in the freme of five-day training camp from GIT

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Fundamental of Geography - Data analysis - Digital terrain models - Fundemental of programming - Database

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics P English Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics P English Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics P English Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics P English Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics P English Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics P English Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.