548-0111/01 – Geovisualisation (GV)

Gurantor departmentDepartment of GeoinformaticsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
IVA026 doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
PEN63 Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This subject is introducing basics as well as advanced methods and principles of geovisualization - its history, development and current trends. It is focused on methods of 2D and 3D spatio-temporal geovisualization and their use in GIs with emphasis on Big Data and Visual Analytics. Another part of the subject is focused on standards and formats for storing of spatio-temporal data. Content: 1) History and development of geovisualization. 2) Basic terms, type of geovisualization methods. 3) Basic pronciples of visualization. 4) Visual Analytics. 5) Time and its perception in relation to geovisualization. 6) Introduction into Visual Analytics in relation to spatio-temporal data. 7) Method of Partition Based Clustering in Visual Analytics. 8) Method of Density-based Clustering in Visual Analytics. 9) Visual Analytics and trajectory and movement data. 10) Standards in geovisualization. 11) Interactivity, virtual reality and augmented reality.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Compulsory literature:

Munzner, T.: Visualization Analysis and Design. A K Peters/CRC Press; 1 edition; 2014, 428 p. Ward, M. O.,‎ Grinstein, G.,‎ Keim, D. Interactive Data Visualization: Foundations, Techniques, and Applications. A K Peters/CRC Press, Second Edition, 2015, 578 p. Keim, D., Kohlhammer, J., Ellis, G., Mansmann, F. Mastering the Information Age. Solving Problems with Visual Analytics. Eurographics Association, 2010, ISBN 978-3-905673-77-7. Kraak, M. J., Ormeling, F. J.: Cartography: visualization of spatial data. 3rd ed. New York: Guilford Press, ©2011. 198 s. ISBN 978-1-60918-193-2.

Recommended literature:

Andrienko, N., Andrienko, A. Exploratory Analysis of Spatial and Temporal Data. A Systematic Approach. Springer, 2006, 978-3-540-25994-7. Voženílek, V.: Cartography in GIS. Geovisualization and Map Communication. 1. vyd. Olomouc:Univerzita Palackého, 2005. 142 s. ISBN: 80-244-1047-8. Dykes, J., MacEachren, A. M., Kraak, M. J.: Exploring Geovisualization. Elsevier, 2005. 710 str. Brink, A.: Imaging the Future: Geo-visualisation for Participatory Spatial Planning in Europe. Wageningen Academic Pub, 2007. 199 str.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a včasné odevzdání semestrálních programů.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět objasní studentům základy geovizualizace. Studenti jsou seznámení s historií, vývojem a současnými trendy geovizualizace. Studentům jsou představeny metody 2D i 3D časoprostorové geovizualizace a jejich použití v geoinformatice. Součásti předmětu je také oblast standardů a formátu pro ukládání časoprostorových dat. Problematika geovizualizace bude probírána s ohledem na využití geovizualizace v desktopových, mobilních i webových aplikacích. Osnova přednášek 1) Historie a vývoj geovizualizace. 2) Základní pojmy, rozdělení metod geovizualizace. 3) Metody dvourozměrné a trojrozměrné geovizualizace. 4) Čas a jeho vnímání ve vztahu ke geovizualizaci. 5) Metody dvourozměrné a trojrozměrné geovizualizace časoprostorové geovizualizace. 6) Objektové a parametrické modelování prostředí. 7) Geovizualizace v desktopovém prostředí, v prostředí webu a v mobilních aplikacích. 8) Data pro časoprostorové geovizualizace. 9) Standardy v oblasti geovizualizace. 10) Interaktivita, virtuální realita a rozšířená realita. 11) Etické aspekty geovizualizace. 12) Geovizualizace v praxi. Ukázky projektů, příkladů a případových studií. Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Orientace v principech a metodách geovizualizace. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Schopnost řešit praktické úlohy geovizualizace s využitím získaných teoretických poznatků.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67 (67) 34
                Writing Exam Written examination 50  26
                Oral exam Oral examination 17  8
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner