548-0111/02 – Geovizualizace (GV)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi tohoto předmětu budou schopni: - Navrhnout různé způsoby geovizualizace - Prakticky aplikovat vybrané postupy geovizualizace

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět objasní studentům základy geovizualizace. Studenti jsou seznámení s historií, vývojem a současnými trendy geovizualizace. Studentům jsou představeny metody 2D i 3D časoprostorové geovizualizace a jejich použití v geoinformatice. Důraz bude kladen také na problematiku Visual Analytics. Součásti předmětu je také oblast standardů a formátu pro ukládání časoprostorových dat.

Povinná literatura:

HANZELÍNOVÁ, Lada. Informační grafika: Otto Neurath – Isotype. 2. vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Hermés, sv. 10. ISBN 978-80-7465-146-5. JAROŠ, Richard a PAUKNEROVÁ, Pavla. Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. UMPRUM, 2017. ISBN 978-80-87989-06-7. KEIM, Daniel, KOHLHAMMER, Jörn, ELLIS, Geoffrey, MANSMANN, Florian. Mastering the Information Age. Solving Problems with Visual Analytics. Eurographics Association, 2010, ISBN 978-3-905673-77-7. KLÁN, Petr a Tomáš MARIANČÍK. Jak stavět virtuální světy v metaverzu Neos: LogiX, avatary, Neos, virtuální realita. Litomyšl: H.R.G. spol. s r.o., 2019. ISBN 978-80-88320-26-5.

Doporučená literatura:

HOLUBEC, Vladimír. Analýza časoprostorových dat v ArcGIS Pro. [online] 6. 4. 2018. ARCDATA Praha. Dostupné na: DYKES, Jason, MACEACHREN, Alan M., KRAAK, Menno-Jan. Exploring Geovisualization. Elsevier, 2005. 710 s. ISBN 978-0-08-044531-1. CHARVÁT, Martin. O nových médiích, modularitě a simulaci. Praha: Togga, 2017. ISBN 978-80-7476-121-8. VOŽENÍLEK, Vít a Jaromír KAŇOK. Metody tematické kartografie: vizualizace prostorových jevů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2790-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a včasné odevzdání semestrálních programů, absolvování testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět objasní studentům základy geovizualizace. Studenti jsou seznámení s historií, vývojem a současnými trendy geovizualizace. Studentům jsou představeny metody 2D i 3D časoprostorové geovizualizace a jejich použití v geoinformatice. Součásti předmětu je také oblast standardů a formátu pro ukládání časoprostorových dat. Problematika geovizualizace bude probírána s ohledem na využití geovizualizace v desktopových, mobilních i webových aplikacích. Osnova přednášek 1) Historie a vývoj geovizualizace. 2) Základní pojmy, rozdělení metod geovizualizace. 3) Metody dvourozměrné a trojrozměrné geovizualizace. 4) Čas a jeho vnímání ve vztahu ke geovizualizaci. 5) Metody dvourozměrné a trojrozměrné geovizualizace časoprostorové geovizualizace. 6) Objektové a parametrické modelování prostředí. 7) Geovizualizace v desktopovém prostředí, v prostředí webu a v mobilních aplikacích. 8) Data pro časoprostorové geovizualizace. 9) Standardy v oblasti geovizualizace. 10) Interaktivita, virtuální realita a rozšířená realita. 11) Etické aspekty geovizualizace. 12) Geovizualizace v praxi. Ukázky projektů, příkladů a případových studií. Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Orientace v principech a metodách geovizualizace. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Schopnost řešit praktické úlohy geovizualizace s využitím získaných teoretických poznatků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  26
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  8
Rozsah povinné účasti: Dle pokynů vyučujícího

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Namísto účasti na přednáškách je potřeba nastudovat materiály, které jsou uvedeny u předmětu. Pro získání zápočtu musí student vypracovat čtyři samostatné úlohy (dle zadání cvičícího)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.