548-0111/04 – Geovizualizace (GV)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi tohoto předmětu budou schopni: - Navrhnout různé způsoby geovizualizace - Prakticky aplikovat vybrané postupy geovizualizace

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět objasní studentům základy geovizualizace. Studenti jsou seznámení s historií, vývojem a současnými trendy geovizualizace. Studentům jsou představeny metody 2D i 3D časoprostorové geovizualizace a jejich použití v geoinformatice. Důraz bude kladen také na problematiku Visual Analytics. Součásti předmětu je také oblast standardů a formátu pro ukládání časoprostorových dat.

Povinná literatura:

HANZELÍNOVÁ, Lada. Informační grafika: Otto Neurath – Isotype. 2. vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Hermés, sv. 10. ISBN 978-80-7465-146-5. JAROŠ, Richard a PAUKNEROVÁ, Pavla. Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. UMPRUM, 2017. ISBN 978-80-87989-06-7. KEIM, Daniel, KOHLHAMMER, Jörn, ELLIS, Geoffrey, MANSMANN, Florian. Mastering the Information Age. Solving Problems with Visual Analytics. Eurographics Association, 2010, ISBN 978-3-905673-77-7. KLÁN, Petr a Tomáš MARIANČÍK. Jak stavět virtuální světy v metaverzu Neos: LogiX, avatary, Neos, virtuální realita. Litomyšl: H.R.G. spol. s r.o., 2019. ISBN 978-80-88320-26-5.

Doporučená literatura:

HOLUBEC, Vladimír. Analýza časoprostorových dat v ArcGIS Pro. [online] 6. 4. 2018. ARCDATA Praha. Dostupné na: DYKES, Jason, MACEACHREN, Alan M., KRAAK, Menno-Jan. Exploring Geovisualization. Elsevier, 2005. 710 s. ISBN 978-0-08-044531-1. CHARVÁT, Martin. O nových médiích, modularitě a simulaci. Praha: Togga, 2017. ISBN 978-80-7476-121-8. VOŽENÍLEK, Vít a Jaromír KAŇOK. Metody tematické kartografie: vizualizace prostorových jevů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2790-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test zaměřený na ověření znalostí získaných v průběhu cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a včasné odevzdání semestrálních programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie a vývoj geovizualizace 2. Základní pojmy, rozdělení metod geovizualizace 3. Základní principy vizualizace 4. 3D objekty a scény 5. Vizuální analytika 6. Čas a jeho vnímání ve vztahu ke geovizualizaci 7. Časoprostorové vizualizace 8. Webové geovizualizace, WebGL 9. Dashboards 10. Mapy s příběhem 11. Hmotné geovizualizace, 3D tisk 12. Standardy v oblasti geovizualizace 13. Interaktivita, virtuální realita a rozšířená realita

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Aktivní účast na cvičení Laboratorní práce 7  5
                Písemný test Písemka 14  0
                Samostatný projekt Projekt 12  6
        Zkouška Zkouška 67 (67) 35 3
                Písemný test Písemná zkouška 50  25 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  5
Rozsah povinné účasti: 70% účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných v lms.vsb.cz. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost samostatně vypracovat samostatný projekt zadaný cvičícím. Potřebné podklady jsou k dispozici v lms.vsb.cz. Termín odevzdání je nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika GIT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika GIT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.