548-0112/02 – Časoprostorové analýzy a mikrosimulace (CAMS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s časoprostorovými analýzami a jejich simulacemi. Úvodní část předmětu seznamuje studenty s problematikou časových řad a vybranými metodami jejich analýz. Představeny jsou aspekty časoprostorových dat a metody explorační analýzy těchto dat. Významná část předmětu se věnuje problematice geosurvaillance (prostorové přežití) – retrospektivním a prospektivním analýzám. V závěru je pak prostor věnován časoprostorovým modelům, hlavně jednoparametrickým, ale také víceparametrickým. Osnova přednášek 1) Úvod do časových řad. 2) Úvod do časových řad. 3) Metody analýz časových řad. 4) Metody analýz časových řad. 5) Úvod do časoprostorových analýz. 6) Explorační analýza časoprostorových dat. 7) Časoprostorové analýzy. 8) GeoSurveillance – retrospektivní a prospektivní testy 9) Časoprostorové modelování 10) Časoprostorové modelování 11) Multivariační časoprostorové modely 12) Multivariační časoprostorové modely Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Orientace v metodách analýz časových řad, časoprostorových analýz a časoprostorového modelování. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Schopnost aplikovat analýzy časových řad a časoprostorové analýz a modelování při řešení praktických úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

ARLT, J., ARLTOVÁ, M., RUBLÍKOVÁ, E. (2002): Analýza ekonomických časových řad s příklady. Vysoká škola ekonomická v Praze, 147 stran. Dostupné z: < http://nb.vse.cz/~arltova/vyuka/crsbir02.pdf>. CRESSIE, N., WIKLE, C.K. (2011): Statistics for Spatio-Temporal Data. Wiley, 624 p. ROGERSON, P., YAMADA, I. (2008): Statistical Detection and Surveillance of Geographic. Chapman and Hall/CRC, 324 p. SHERMAN, M. (2010): Spatial Statistics and Spatio-Temporal Data: Covariance Functions and Directional Properties. Wiley, 294 p.

Doporučená literatura:

LAWSON, A.B., KLEINMAN, K. (eds.)(2005): Spatial and Syndromic Surveillance for Public Health. Wiley, 284 p. COWPERTWAIT, P.S.P., METCALFE, A.V. (2009): Introductory Time Series with R. Springer, 272 p. SHUMWAY, R.H., STOFFER, D.S. (2011): Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples. Springer, 607 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí vypracování částečně vedených a samostatných úkolů na cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a včasné odevzdání semestrálních programů, absolvování testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do časových řad. 2) Úvod do časových řad. 3) Metody analýz časových řad. 4) Metody analýz časových řad. 5) Úvod do časoprostorových analýz. 6) Explorační analýza časoprostorových dat. 7) Časoprostorové analýzy. 8) GeoSurveillance – retrospektivní a prospektivní testy 9) Časoprostorové modelování 10) Časoprostorové modelování 11) Multivariační časoprostorové modely 12) Multivariační časoprostorové modely

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  26
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  8
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.