548-0113/01 – Metody zpracování experimentálních dat (MEZEK)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Lucie Orlíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucie Orlíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: • základních pojmů z oblasti statistiky a geostatistiky • základních pojmů z oblasti neuronových sítí • pokročilé práce s programem R • prostorových exploračních analýz dat Student umí: • rozhodnout se o aplikaci běžných interpolačních metod • aplikovat představené metody zpracování dat • interpretovat dosažené výsledky Student je schopen: • samostatně se orientovat v problematice neuronových sítí • kriticky interpretovat cizí řešení založená na neuronových sítích • vysvětlit problémy oblasti neuronových sítí • vybrat pro danou problematiku vhodnou metodu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy teorie neuronových sítí. Důraz je kladen nejen na základní teorii, ale především na schopnost ji aplikovat při řešení příkladů. Rovněž studenti rozšíří své znalosti z oblasti geostatistiky o metody stochastické simulace.

Povinná literatura:

ŠÍMA, Jiří a Roman NERUDA. Teoretické otázky neuronových sítí. Vyd. 1. Praha: Matfyzpress, 1996. 390 s. ISBN 80-85863-18-9.

Doporučená literatura:

M. Meloun, J. Militký: Statistické zpracování experimentálních dat, Academia Praha 2004. V. Mařík, O. Štěpánková, J. Lažanský a kol.: Umělá inteligence, Academia Praha 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru je průběžně kontrolován postup zpracování čtyřech zadaných projektů mapování. Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do problematiky neuronových sítí 2) Architektury a klasifikace neuronových sítí. Neuron jako procesor a klasifikátor, metody tréninku, nenaučitelné problémy 3) Standardní metoda Backpropagation a modifikované algoritmy se zpětným učením 4) Samoorganizace - Kohonenovy samoorganizační mapy, kvantování vektorů učením 5) Dopředná síť typu CounterPropagation 6) Hopfieldova síť 7) Optimalizační techniky, validace výsledků 8) Algoritmy podpůrných vektorů 9) SVM - jádrové algoritmy 10)Postavení neuronových sítí v geoinformatice

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku