548-0114/01 – Terénní cvičení z mapování (TCM)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
RAP30 doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+5
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: - potřebné k výběru GNSS zařízení a volbě metody sběru dat, - nutné k identifikaci rizik spojených s mapováním GNSS, - nutné k definování vhodného datového modelu pro data, které jsou výsledkem měření - potřebné ke specifikaci obsahu jednotlivých fázi projektu GIS mapování - potřebné pro zpracování mapovaných dat a odvození sekundárních dat dle zadané úlohy Student umí: - vybrat vhodný přístroj GNSS pro GIS mapování a vybrat vhodnou metodu mapování - posoudit náročnost měření, naplánovat a připravit GNSS mapování, aplikovat základní metody GNSS měření a metody vyhodnocení - ovládat vybrané aplikaci pro obsluhu GNSS zařízení

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Terénní práce

Anotace

Předmět je zaměřen na praktické procvičení postupů GIS mapování s použitím GNSS technologií a následného zpracování získaných prostorových dat. Student musí realizovat zadanou komplexní úlohu.

Povinná literatura:

VOJTEK, D.: Globální navigační a polohové systémy, učební texty, VŠB-TUO, 2014, 357 stran. HORÁK, J.: Zpracování dat v GIS, skripta, VŠB-TU Ostrava 2013. 242 stran. LÁSKA, Z., TEŠNAR, M., SLABÝ, J., SUKUP, J.: Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi, Učební texty k semináři, VUT v Brně, 2010, 72 stran. KAPLAN, E., HEGARTY, C.: Understanding GPS: Principles and Applications, Second Edition, Artech House Publishers, 2 edition, 2005, 726 pages, ISBN-10: 1580538940.

Doporučená literatura:

KOSTELECKÝ, J.: Globální polohové souřadnicové systémy, ČVUT, Praha, 2019, 126 stran, ISBN: 978-80-01-06571-6. KAŇUK, J.: Priestorové analýzy a modelovanie. UPJŠ v Košiciach, Košice 2015. ISBN 978-80-8152-290-1. KOSTELECKÝ, J., KLOKOČNÍK, J., KOSTELECKÝ, J.: Kosmická geodézie, ČVUT, Praha, 2008, 228 stran. HENNING, W.: Introduction to GPS: National Geodetic Survey User Guidlines for Single Base Real Time GNSS Positioning, v. 1.1, May 2010, 151 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu terénního cvičení studenti pracují ve dvoučlenných týmech a každý den vedoucímu cvičení prezentují postup svých prací. V závěru cvičení odevzdávají ke kontrole veškeré požadované výstupy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí splnit všechny cíle zadané úlohy (studium problematiky, příprava mapování, realizace mapování, provedení analýzy nad naměřenými daty, tvorba výstupů).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozsah: 1 týden (typicky pondělí až pátek na lokalitě mimo Ostravu) 1, rekognoskace terénu, návrh datových vrstev pro mapování, příprava techniky, 2, provedení mapování výskytu zadaného jevu v terénu, 3, provedení sběru atributových dat, 4, integrace dat jednotlivých pracovních skupin, 5, zpracování pořízených prostorových dat, tvorba zadané analýzy dat, 6, tvorba mapových a grafických výstupů, zpracování závěrečné zprávy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku