548-0114/01 – Terénní cvičení z mapování (TCM)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
RAP30 doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
SVE0024 RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+5
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: - potřebné k výběru GNSS zařízení a volbě metody sběru dat, - nutné k identifikaci rizik spojených s mapováním GNSS, - nutné k definování vhodného datového modelu pro data, které jsou výsledkem měření - potřebné ke specifikaci obsahu jednotlivých fázi projektu GIS mapování - potřebné pro zpracování mapovaných dat a odvození sekundárních dat dle zadané úlohy Student umí: - vybrat vhodný přístroj GNSS pro GIS mapování a vybrat vhodnou metodu mapování - posoudit náročnost měření, naplánovat a připravit GNSS mapování, aplikovat základní metody GNSS měření a metody vyhodnocení - ovládat vybrané aplikaci pro obsluhu GNSS zařízení

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Předmět je zaměřen na praktické procvičení postupů GIS mapování s použitím GNSS technologií a následného zpracování získaných dat. Student musí realizovat zadanou komplexní úlohu.

Povinná literatura:

Vojtek, D.: GNPS, VŠB-TUO, 2016, on-line zdroj: http://geoinformatika-1.vsb.cz/index.php?page=gnps/index

Doporučená literatura:

Henning, W.: Introduction to GPS: National Geodetic Survey User Guidlines for Single Base Real Time GNSS Positioning, v. 1.1, May 2010, 151 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí splnit všechny cíle zadané úlohy (studium problematiky, příprava mapování, realizace mapování, provedení analýzy nad naměřenými daty, tvorba výstupů).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1, rekognoskace terénu, příprava techniky, 2, provedení přesného mapování výskytu zadaného jevu, 3, provedení sběru atributových dat, 4, integrace dat jednotlivých pracovních skupin, 5, zpracování závěrečné zprávy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku