548-0115/01 – Neurčitost v geoinformatice (NEGET)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty základní koncepty neurčitosti a její role pro zpracování dat a aplikace modelů, naučit je prakticky aplikovat vhodné metody při přípravě úlohy, zpracování dat, provádění analýz prostorových dat a vizualizaci, naučit je predikovat a řídit neurčitosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní vymezení a rozdělení neurčitosti. Nepřesnost, vágnost, nejednoznačnost. Chyba, spolehlivost, měření spolehlivosti, oceňování chyb u kvantitativních i kvalitativních dat. Šíření chyb, Monte Carlo simulace. Kvalita dat a jejich popis, prvky kvality dat. Standardizace kvality dat. Organizace sběru dat. Zdroje neurčitosti a způsob popisu. Analýza citlivosti a problém agregace dílčích jednotek. Měření mlhavosti (fuzzy množiny, operace, fuzzy region, topologické a jiné operace). Hrubé množiny. Kvalitativní hodnocení neurčitosti. Revize důvěry. Vícehodnotová logika. Schvalovací teorie. Kvantitativní přístupy k neurčitosti. Bayesova teorie pravděpodobnosti. Dempster-Shaferova teorie. Validita a objektivnost. Vizualizace neurčitosti - kartografické metody, využití, analýza a hodnocení vizualizace.

Povinná literatura:

Horák, J.: Neurčitost v geoinformatice. VŠB-TU Ostrava, 2014. 197 stran.

Doporučená literatura:

Caers J.: Modeling uncertainty in the Earth Sciences. Wiley-Blackwell. 2011. ISBN 978-1-119-99263-9 Devillers R., Jeansoulin R. (Eds): Fundamentals of spatial data quality. London: ISTE. 2006. Hendl J.: Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Portál, 2006. 80-7367-123-9 Kubíček P.: Vybrané aspekty vizualizace nejistoty geografických dat. Habilitační práce. Univerzita obrany Brno, 2012. Lampart M., Horák J., Ivan I.: Úvod do dynamických systémů: teorie a praxe v geoinformatice. VŠB-TU Ostrava, 2013. 200 s. ISBN 978-80-248-3185-5. Shi W.: Principles of Modeling Uncertainties in Spatial Data and Spatial Analysis. CRC Press (Taylor & Francis) 2010. Worboys M., Duckham M.: Geographic Information Systems: A Computing Perspective (2nd Edition), CRC Press, Boca Raton, Florida, 2004. ISBN: 0415283752

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení základních pojmů. Hlavní koncepty pojetí neurčitosti v geoinformatice. 2. Chyba, spolehlivost, ocenění chyb, vzorkování, 3. Šíření chyb, aplikace metody Monte Carlo. 4. Kvalita dat a jejich popis. Prvky kvality dat. 5. Standardizace kvality dat, její ukládání. 6. Organizace sběru dat 7. Zdroje neurčitosti a způsob popisu. 8. Analýza citlivosti. 9. Fuzzy množiny, fuzzy čísla, fuzzy aritmetika. 10. Teorie hrubých množin. 11. Kvalitativní hodnocení neurčitosti – revize důvěry, vícehodnotová logika, schvalovací teorie 12. Kvantitativní hodnocení neurčitosti – Bayesova a Dempster-Shaferova teorie. 13. Validita a objektivnost. 14. Vizualizace neurčitosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                projekt Projekt 26  0
                jiné úkoly Jiný typ úlohy 7  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18
                písemná zkouška Písemná zkouška 50  18
                ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku