548-0116/01 – Bezpilotní letecké prostředky v geoinformatice (BLPG)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled v oblasti sběru a zpracování dat s využitím Bezpilotních leteckých prostředků (UAV). Studenti po jeho absolvování disponují následujícími dovednostmi: - znalost české a evropské legislativy o provozu UAV - volba vhodného nosiče a sensoru pro různé typy projektů - plánování letecké kampaně - realizace letu - předzpracování pořízených dat - zpracování RGB snímků s cílem odvodit 3d produkty (mračno bodů, digitální model terénu) - zpracování termálních a multispektrálních snímků

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět zaručuje studentům získání teoretických i praktických znalostí z oblasti využívání bezpilotních leteckých prostředků (UAV) v geoinformatice a přidružených oblastech. V teoretické části získají studenti znalosti z oblasti kategorizace UAV, možností jejich uplatnění, senzorového vybavení, principů zpracování dat pořízených UAV a legislativních pravidel jejich provozu. Praktická část předmětu je zaměřena na komplexní proces sběru dat s UAV a jejich následné zpracování do podoby výsledných produktů (3d mračna bodů, digitální modely terénu, ortofoto, multispektrální a termální datové sady).

Povinná literatura:

KARAS, J., TICHÝ, T. Drony. Computer Press, 2016, ISBN: 978-80-251-4680-4. PAVELKA, K.. Fotogrammetrie 1. ČVUT Praha, 2009. ISBN 978-80-01-04249-6. Doplněk X Leteckého předpisu L2. Úřad pro civilní letectví, dostupné online z: https://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf CARRIVICK, J., SMITH, M., QUINCEY, D. Structure from Motion in the Geosciences. Wiley, 2016, ISBN: 978-1-118-89584-9.

Doporučená literatura:

KOCOUREK, J., ŘEŠÁTKO, J. Drony - Praktická příručka pro majitele dronů DJI. Telink, 2017, ISBN: 978-80-7346-228-4. PAVELKA, K., HODAČ J. Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování. ČVUT Praha, 2008. ISBN 978-80-01-03978-6. ŠAFÁŘ, V. Integrace nové techniky a technologie do procesu obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Seminář k RPAS - Slezský spolek geodetů, Albertovec, 22. 9. 2015. Agisoft Tutorials. Dostupné online z: https://www.agisoft.com/support/tutorials/beginner-level/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na dvou samostatných projektech, kde prokazují získané znalosti. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky bezpilotních leteckých prostředků. Používané pojmy. 2. Kategorizace bezpilotních leteckých prostředků. 3. Sensorové vybavení využívané bezpilotními leteckými prostředky pro sběr (prostorových) dat. 4. Aplikace využívající bezpilotních leteckých prostředků. 5. Legislativa provozu bezpilotních leteckých prostředků v ČR. 6. Legislativa provozu bezpilotních leteckých prostředků v EU. 7. Technologie bezpilotních leteckých prostředků. 8. Příprava a realizace letu s bezpilotním leteckým prostředkem. Meteorologická omezení. 9. Základy letecké fotogrammetrie. 10. Sběr prostorových dat bezpilotním leteckým prostředkem. Vlícovací body. 11. Problematika zpracování RGB snímků s cílem odvodit 3d produkty. Technika Structure from Motion. 12. Laserové skenování pomocí bezpilotních leteckých prostředků. 13. Klasifikace a filtrace 3d bodových mračen. 14. Problematika zpracování multispektrálních a termálních snímků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti: Student se musí zúčastnit alespoň 80 % cvičení a odevzdat svůj závěrečný projekt.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku