548-0117/02 – Časoprostorové analýzy (CPA)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Orientace v metodách analýz časových řad, časoprostorových analýz a časoprostorového shlukování. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Schopnost aplikovat analýzy časových řad a časoprostorové analýz a shlukování při řešení praktických úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů se zpracováním časoprostorových dat. Úvodní část předmětu seznamuje studenty s problematikou časových řad a vybranými metodami jejich vizualizace, analýz a modelování (dekompozice, regresní modely, exponenciální modely, ARIMA a SARIMA). Dále jsou představeny klíčové aspekty časoprostorových dat a metody jejich explorační analýzy. Představeny jsou metody analýz časoprostorových dat a časoprostorového shlukování, které tvoří klíčovou část tohoto předmětu. Prostor je věnován také problematice vizualizace časoprostorových dat.

Povinná literatura:

ARLT, J., ARLTOVÁ, M., RUBLÍKOVÁ, E. (2002): Analýza ekonomických časových řad s příklady. Vysoká škola ekonomická v Praze, 147 stran. Dostupné z: < http://nb.vse.cz/~arltova/vyuka/crsbir02.pdf>. HORÁK, J., LITSCHMANNOVÁ, M., INSPEKTOR, T., VOJTEK, D., FOJTÍK, D. Průzkumová analýza dat se zaměřením na GIS statistiku. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4125-0. HORÁK, J. Prostorové analýzy dat. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. 181 s. ISBN 978-80-248-4368-1. Dostupné na: http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/PAD/SkriptaPAD2019.pdf SHMUELI, G., LICHTENDAHL, K.C. Practical Time Series Forecasting with R: A Hands-On Guide, Axelrod Schnall Publishers, 2nd edition, 2016, ISBN 978-0997847918.

Doporučená literatura:

HANČLOVÁ, J., TVRDÝ, L. Úvod do analýzy časových řad. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. SHI, Z., PUN-CHENG, L.S.C. Spatiotemporal Data Clustering: A Survey of Methods. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2019, 8, 112; doi:10.3390/ijgi8030112. KULLDORFF, M. SaTScan User Guide. 2021. 119 p. http://www.satscan.org/ ARLT, J., ARLTOVÁ, M. Ekonomické časové řady. Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí vypracování částečně vedených a samostatných úkolů na cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a včasné odevzdání semestrálních programů, absolvování testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do časových řad. 2) Úvod do časových řad. 3) Metody analýz časových řad. 4) Metody analýz časových řad. 5) Úvod do časoprostorových analýz. 6) Explorační analýza časoprostorových dat. 7) Časoprostorové analýzy. 8) GeoSurveillance – retrospektivní a prospektivní testy 9) Časoprostorové modelování 10) Časoprostorové modelování 11) Multivariační časoprostorové modely 12) Multivariační časoprostorové modely

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Dle Studijního a zkušebního řádu pro studium v magisterských st. programech

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Namísto účasti na přednáškách je potřeba nastudovat materiály, které jsou uvedeny u předmětu. Pro získání zápočtu musí student vypracovat čtyři samostatné úlohy (dle zadání cvičícího)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.