548-0118/01 – Prostorové usuzování (SR)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAP30 doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy, předmětem studia a metodami kvalitativního prostorového usuzování a s jeho aplikací v geovědách. Prakticky nabyté dovednosti jim dovolí navrhovat netradiční přístupy k analýze prostorových dat a využívat ji při nalézání správných řešení různých problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou aplikace metod a postupů matematické logiky do oblasti usuzování nad prostorovými daty. Zabývá se nejprve úvodem do problematiky usuzování, dále kvalitativní reprezentací a usuzováním a problematikou zahrnutí prostoru do reprezentace i usuzování.

Povinná literatura:

Worboys, M., Duckham, M.: GIS: a Computational Perspective. Second Edition. CRC Press, Boca Raton, 2004. 426 str. Duží, M.: Logika pro informatiky. VŠB-TU Ostrava, 2012. 181 str. http://www.cs.vsb.cz/duzi/Matlogika_ESF_Definite.pdf Fadlysiah, M.: Qualitative Reasoning: An Introduction. Univerity of Oslo, 2009. 41 str. http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5160/v09/undervisningsmateriale/qualitative_reasoning_intro.pdf Sharma, Jayant: Integrated Spatial Reasoning in Geographic Information System: Combining Topology and Directions. PhD theses, 1996, Maine

Doporučená literatura:

Chaudhri, V. K.: CS 227: Knowledge Representation and Reasoning. Stanford University, 2011. http://web.stanford.edu/class/cs227/ Hunt, J. E., Lee, M. H., Price, C. J.: Applications of Qualitative Model-Based Reasoning. Control Engineering Practice, 1 (2), pp. 253-256. 1993. http://www.it.iitb.ac.in/~palwencha/mtp/MBR.pdf Casati, R., and Varzi, A. C.: Parts and places: the structures of spatial representation. MIT Press, 2003. 248 str. Cohn, A, Bennett, B., Gooday, J., Gotts, N. M.: Quantitative Spatial Representation and reasoning with the Region Connection Calculus. Geoinformatica, vol. 1, 1997. Pp. 1-44. http://www.comp.leeds.ac.uk/qsr/pub/geoinformatica.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola řešení úkolů zadávaných na cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Přehled prostorového usuzování 2) Logika a dedukce 3) Usuzování 4) Syntaxe a sémantika 5) Kvalitativní usuzování 6) QSR - kvalitativní prostorové usuzování 7) Příklad prostorového usuzování 8) Formální notace 9) Nástroje kvalitativního prostorového usuzování 10) Vágnost, nejistota, granularita a nerozlišitelnost

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná část zkoušky Písemka 55  18
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 12  0
Rozsah povinné účasti: Přednášky jsou nepovinné. Účast na cvičení minimálně 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách není povinná, studijní materiály jsou k dispozici v LMS Moodle. Účast na cvičeních není povinná, je však nezbytné splnit všechny úlohy zadané cvičícím. Zkouška proběhne prezenčně v řásných termínech vypsaných pro předmět v IS Edison.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2020/2021 letní
2018/2019 letní