548-0118/02 – Prostorové usuzování (SR)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAP30 doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy, předmětem studia a metodami kvalitativního prostorového usuzování a s jeho aplikací v geovědách. Prakticky nabyté dovednosti jim dovolí navrhovat netradiční přístupy k analýze prostorových dat a využívat ji při nalézání správných řešení různých problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou aplikace metod a postupů matematické logiky do oblasti usuzování nad prostorovými daty. Zabývá se nejprve úvodem do problematiky usuzování, dále kvalitativní reprezentací a usuzováním a problematikou zahrnutí prostoru do reprezentace i usuzování.

Povinná literatura:

Worboys, M., Duckham, M.: GIS: a Computational Perspective. Second Edition. CRC Press, Boca Raton, 2004. 426 str. Duží, M.: Logika pro informatiky. VŠB-TU Ostrava, 2012. 181 str. http://www.cs.vsb.cz/duzi/Matlogika_ESF_Definite.pdf Fadlysiah, M.: Qualitative Reasoning: An Introduction. Univerity of Oslo, 2009. 41 str. http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5160/v09/undervisningsmateriale/qualitative_reasoning_intro.pdf Sharma, Jayant: Integrated Spatial Reasoning in Geographic Information System: Combining Topology and Directions. PhD theses, 1996, Maine

Doporučená literatura:

Chaudhri, V. K.: CS 227: Knowledge Representation and Reasoning. Stanford University, 2011. http://web.stanford.edu/class/cs227/ Hunt, J. E., Lee, M. H., Price, C. J.: Applications of Qualitative Model-Based Reasoning. Control Engineering Practice, 1 (2), pp. 253-256. 1993. http://www.it.iitb.ac.in/~palwencha/mtp/MBR.pdf Casati, R., and Varzi, A. C.: Parts and places: the structures of spatial representation. MIT Press, 2003. 248 str. Cohn, A, Bennett, B., Gooday, J., Gotts, N. M.: Quantitative Spatial Representation and reasoning with the Region Connection Calculus. Geoinformatica, vol. 1, 1997. Pp. 1-44. http://www.comp.leeds.ac.uk/qsr/pub/geoinformatica.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Přehled prostorového usuzování. Logika a dedukce. Usuzování 2) Syntaxe a sémantika. Kvalitativní usuzování 3) Kvalitativní reprezentace 4) QSR - kvalitativní prostorové usuzování 5) Nástroje kvalitativního prostorového usuzování 6) RCC - region connection calculus 7) 4-intersection model. 9-intersection model. 8) dimensionally extended 9-intersection model 9) Vágnost, nejistota, granularita a nerozlišitelnost 10) Příklad prostorového usuzování. Formální notace Pozn.: Předmět vyučován v posledním semestru s 10 týdny výuky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 52  18
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti: Přednášky jsou nepovinné. Účast na cvičeních minimálně 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách není povinná, studijní materiály jsou k dispozici v LMS Moodle. Účast na cvičeních není povinná, je však nezbytné splnit všechny úlohy zadané cvičícím. Zkouška proběhne prezenčně v řásných termínech vypsaných pro předmět v IS Edison.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika AGI P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika AGI P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.