548-0128/01 – Prostorové databázové systémy 1 (PDBS1)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
KOL0339 Ing. Ondřej Kolodziej
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
ZAJ0084 Ing. Martin Zajac
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty chápat základní koncepty datového modelování, tvorby a využívání databází, zejména prostorových databází, naučit je navrhovat samostatně prostorové databáze a využívat je při řešení různých problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytne studentům základní znalosti z oblasti databázových systémů s důrazem na prostorová data a prostorové databázové systémy. Po vysvětlení základních koncepce automatizovaného zpracování dat a principů databázového zpracování jsou probrány základy datového modelování s důrazem na ERA a UML, vysvětleny varianty a přístupy interního ukládání dat. Velká pozornost je věnována relačním databázím a pochopením základních konceptů jejich využívání. Klíčový je rovněž výklad jazyka SQL. Vysvětlení principů OO databází navazuje přehledem základních typů NoSQL databází. Na to logicky navazuje vysvětlení základních používaných forem pro ukládání prostorových dat v databázích, specifika a operátory prostorového dotazování a používané architektury prostorových DBS.

Povinná literatura:

Pokorný, J.,Valenta M.: Databázové systémy. ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06696-6 Šarmanová J.: Teorie zpracování dat. Skripta VŠB-TUO. 159 stran. 2007. Šarmanová J.: Databázové a informační systémy. VŠB-TUO. 122 stran. 2007. ISBN 978-80-248-1499-5 Manolopoulos Y., Papadopoulos, Vassilakopoulos M.: Spatial Databases: Technologies, Techniques, Trends. Idea Group Publishing. 340 stran, Hershey, 2005. ISBN 1-59140-387-1.

Doporučená literatura:

Foster E.C, Godbole S.V. Database Systems. Apress, 2014. ISBN: 9781484208779 Dobešová Z: Prostorové databázové systémy. UP Olomouc, 2004. Pokorný J.: Konstrukce databázových systémů. ČVUT Praha 1998. Dohnal, Pour: Architektury informačních systémů. Ecopress 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na samostatných projektech, kde prokazují získané znalosti. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Modelování reality a automatizované zpracování dat. Výhody databázové technologie. 2) Informační systém. Základní klasifikace informačních systémů. 3) Databázový systém (DBS). SŘBD a jeho funkce. 4) Konceptuální schéma. ERA diagram. UML diagram tříd. 5) Přehled datových typů. Interní formy uložení dat. 6) Relační datový model, relační DBS a jeho podmínky. 7) Klíče a integritní omezení v relačních DBS. Funkční závislosti. Normalizace. 8) Dotazování nad relační databází. Relační algebra. 9) Jazyk SQL. 10) Pokračování SQL. QBE. 11) Objektově orientované databáze. No SQL databáze. 12) Koncepty ukládání prostorových dat v databázích 13) Prostorové dotazy, prostorové operátory podle OGC 14) Architektury prostorových DBS. Využívání prostorových databází.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                písemné testy Písemka 12  0
                samostatný projekt Projekt 15  0
                Docházka a doplňkové úkoly Jiný typ úlohy 6  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                písemná zkouška Písemná zkouška 50  18
                ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti: Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných na http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/, kde jsou uvedeny i okruhy pro zkoušku. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní