548-0129/01 – Programování v GIS 1 (PGIS1)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ILE0008 Ing. Marek Ilenčík
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět má za cíl seznámit studenty postupy a metodami algoritmizace prostorvých úloh. Cílem je pochopit a být schopen vysvětlit a prakticky aplikovat základní algoritmy a skládat z nich složitější úlohy pro řešení komplexních prostorových úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na výuku základů programování v jazyce Python. Student je seznámen se základními strukturami tvořícími program, naučí se sám vytvářet jednoduché skripty pro řešení vybraných prostorových úloh.

Povinná literatura:

KNUTH, D. Umění programování, 1. díl – Základní algoritmy. Computer Press, 2008, ISBN 9788025120255, 672 s. RYANT, I. Algoritmy a datové struktury objektově. Praha, 2017, ISBN: 978-80-270-1660-0 HARMS, D., MCDONALD, K. Začínáme programovat v jazyce Python. Computer press, Brno, 2003, ISBN 80-7226-799-X. YANG, Ch. Introduction to GIS Programming and Fundamentals with Python and ArcGIS (R). Taylor & Francis Inc, 2017, ISBN: 9781466510081, 302 s.

Doporučená literatura:

BAYER T. Algoritmy v digitální kartografii, Karolinum, skriptum, 2008, 250 s. GIS mentors. Školení GeoPython pro začátečníky. Dostupné Online: http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/ Tutoriály a učebnice v elektronické podobě. Dostupné On-line: https://www.py.cz/TutorialyLiteratura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na samostatných projektech, kde prokazují získané znalosti. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1, Algoritmus, historie algoritmizace 2, Základní datové typy a struktury 3, Struktury řízení chodu programu 4, Práce s (textovými) soubory 5, Vývojové diagramy 6, Algoritmy pro třízení a vyhledávání 7, Funkce pro základní operace nad vektorovými daty 8, Algoritmy nad vektorovými daty - hledání průsečíku dvou přímek, výpočet vzdálenosti bodu od přímky 9, Algoritmy nad vektorovými daty - zjištění bodu v polygonu 10, Algoritmy nad vektorovými daty - výpočet plochy polygonu 11, Algoritmy nad vektorovými daty - triangulace 12, Algoritmy nad rastrovými daty - přehled, filtrace, algoritmus eroze 13, Algoritmy nad rastrovými daty - transformace rastru 14, Algoritmy v grafu, vyhledávání cesty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních alespoň 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.