548-0130/01 – Programování v GIS 2 (PGIS2)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAH0021 RNDr. Jan Caha, Ph.D.
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti by měli být schopni aplikovat prvky programovacího jazyka Python a prostorových knihoven při vývoji jednoduchých GIS nástrojů s využitím open-source produktů. Studenti by měli být schopni vybrat vhodné komponenty v daném kontextu specifikované situace. Studenti by měli být schopni odhadnout složitost vývoje doplňkového nástroje v daném kontextu specifikované situace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na získání hlubší znalosti programovacího jazyka Python a jeho aplikaci v GIS nástrojích. Absolvent dokáže získané teoretické a praktické znalosti zhodnotit při vývoji vlastních GIS nástrojů je formě tzv. toolboxů/zásuvných modulů. Absolvent si prohloubí znalosti objektově orientovaného programování.

Povinná literatura:

GIS MENTORS. Automatizace v QGIS – Tvorba vlastních nástrojů pomocí jazyka Python. Online: https://gismentors.cz/blog/automatizace-v-qgis-tvorba-vlastnich-nastroju-pomoci-jazyka-python/ GIS MENTORS. Školení GeoPython pro pokročilé. Online: https://training.gismentors.eu/geopython-pokrocily/ VIKTORIN, P., HRONČOK, M. a kol. GUI v Pythonu: PyQt5. ČVUT 2017. Online: https://naucse.python.cz/lessons/intro/pyqt/

Doporučená literatura:

Dokumentace knihovny GDAL. Online: https://gdal.org/ itnetwork.cz. Objektově orientované programování v Pythonu. Online: https://www.itnetwork.cz/python/oop GeoPandas developers. Dokumentace knihovny Geopandas. Online: https://geopandas.org/index.html GANDHI, U. Python Scripting (PyQGIS). Online http://www.qgistutorials.com/en/index.html PILGRIM, M. Ponořme se do Python(u) 3 : Dive into Python 3. Praha. 2010. ISBN 978-80-904248-2-1 Tutorials Point. Pycharm - Introduction. Online: https://www.tutorialspoint.com/pycharm/pycharm_introduction.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou na cvičeních průběžně ověřovány pomocí menších úkolů. Studenti také pracují na samostatných projektech. Předmět je ukončen písemnou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Opakování základů jazyka Python 2. Rozšíření základů Python - odchytávání výjimek 3. Tvorba virtuálních prostředí s interpretry Python a s rozšiřujícími knihovnami 4. Python a procedurální programování 5. Python a objektově orientované programování 6. Zálohování a verzování programů v GitHub 7. Možnosti automatizovaného zpracování geodat v GIS 8. Knihovny GDAL, Rasterio 9. Knihovny Fiona, Shapely 10. Tvorba grafického rozhraní pomocí Qt Designer 11. Knihovna GeoPandas a její využití pro práci management geodat a s prostorovými referencemi geodat 12. Knihovna GeoPandas a její využití pro zpracování vektorových geodat 13. Knihovna GeoPandas a její využití pro zpracování rastrových geodat

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Aktivní účast na cvičení Laboratorní práce 7  4
                Praktické úkoly na cvičeních Písemka 13  0
                Samostatný projekt Projekt 13  7
        Zkouška Zkouška 67 (67) 35 3
                Písemný test Písemka 67  35 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na 70% cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných v lms.vsb.cz. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost samostatně vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím. Potřebné podklady jsou k dispozici v lms.vsb.cz. Termín odevzdání je nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0532A330034) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330034) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330034) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330034) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní