548-0131/01 – Digitální kartografie (DIKA)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student prokazuje znalosti: • základních pojmů z oblasti digitální kartografie • základní klasifikace map • o Státním mapovém díle ČR • o použití barev v digitální kartografii • o komponentech mapové kompozice • možnostech použití znaku v kartografii • o využitelných metodách digitální kartografie - student umí: • vybrat a aplikovat vhodnou kartografickou metodu pro vizualizaci tematických dat • vytvořit mapovou kompozici pro vizualizaci tematických dat • posoudit vhodnost metody digitální kartografie

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Absolvent kurzu je seznámen se základními pojmy z oblasti digitální kartografie. Na základě získaných znalostí o kartografických metodách a rovněž na základě osvojených praktických dovedností je schopen aplikovat základní zákony, pravidla a zvyklosti tvorby tematických digitálních map. To se projevuje především při tvorbě mapových výstupů vytvářených vizualizací digitálních dat uložených v prostorové databázi. S ohledem k tomuto cíli jsou vedena cvičení předmětu.

Povinná literatura:

- Voženílek, V.; Kaňok, J.: Metody tematické kartografie. Vizualizace prostorových jevů. Olomouc, Vydavatelství UP, 2011. ISBN: 978-80-2442-790-4

Doporučená literatura:

Voženílek, V.: Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. Olomouc, Vydavatelství UP, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na samostatných projektech, které prokazují získané znalosti. Úspěšné složení písemné a ústní zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do tematické digitální kartografie, základní rozdělení map, topografická kartografie, tematická mapa, tematické mapování, použití tematických map. 2. Základy matematické kartografie. 3. Obsah a náplň mapy. 4. Jazyk mapy, kartografická sémiologie a znakový klíč, tvorba legendy. 5. Popisná statistika, klasifikace statistických dat. 6. Principy využití barev v tematických mapách. 7. Metody pro vyjádření kvalitativních údajů do mapy. 8. Metody pro vyjádření kvantitativních údajů do mapy. 9. Využití popisů a písma v tematických mapách. 10. Klasifikace tematických map. Státní mapová díla a tematická státní mapová díla území České republiky. 11. Digitální kartografie, vizualizace prostorových dat. 12. Vizualizace bivariačních dat. 13. Elektronické mapy a atlasy, kartografické možnosti technologie GeoWeb. 14. Úvod do vizualizace časoprostorových dat.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na minimálně 80 % cvičení v souladu s dokumentem Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Namísto účasti na přednáškách je potřeba nastudovat materiály, které jsou uvedeny u předmětu. Pro získání zápočtu musí student vypracovat pět samostatných úloh (dle zadání cvičícího)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika AGI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika AGI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0532A330041) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika AGI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika AGI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.