548-0133/01 – Programování v GIS 3 (PGIS3)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti by měli být schopni využít programovací jazyk Python v rámci dalších GIS platforem (mimo QGIS, se kterým pracovali v předmětu Programování pro GIS 2), především v ArcGIS Pro a v R studiu. Studenti budou pracovat s ArcPy třídami, funkcemi a dalšími moduly ArcPy. Studenti by měli být schopni vytvořit vlastní skript v ArcGIS Pro a v R studiu a také vlastní nástroj v ArcGIS Pro.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na využití programovacího jazyka Python v prostředí ArcGIS Pro pro skriptování, ale také pro vytváření vlastních nástrojů. V menším rozsahu pak bude využit jazyk Python také v prostředí R studia s rozšiřujícími knihovnami pro prostorová data.

Povinná literatura:

ESRI. ArcPy. Online: https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/analyze/arcpy/what-is-arcpy-.htm TOMS, S., O´Beirne, D. ArcPy and ArcGIS. Packt Publishing, 2017. ISBN 978-1-78728-251-3 UDEMY. ArcPy for Python Developers using ArcGIS Pro. Online: https://www.udemy.com/topic/arcpy/ ZANDBERGEN, P.A. Python Scripting for Arcgis Pro. Esri Press, 2020. 420 p. ISBN 9781589484993

Doporučená literatura:

ESRI. A quick tour of creating custom tools. Online: https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/analyze/creating-tools/a-quick-tour-of-creating-tools.htm ESRI. ArcGIS API for Python. Online: https://developers.arcgis.com/python/guide/overview-of-the-arcgis-api-for-python/ ESRI. Using tools in Python. Online: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/arcpy/geoprocessing_and_python/using-tools-in-python.htm LOVELACE, R., NOWOSAD, J., MUENCHOW, J. Geocomputation with R. CRC Preess 2020. Online: https://geocompr.robinlovelace.net/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou na cvičeních průběžně ověřovány pomocí menších úkolů. Studenti také pracují na samostatných projektech. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Způsoby využití Python v ArcGIS Pro 2. Nastavení Python interpretru a IDLE v ArcGIS Pro 3. Skriptování v ArcGIS Pro 4. Automatizace geoprocesingu v ArcGIS Pro 5. Práce s ArcPy dokumentací 6. Tvorba nástroje v ArcGIS Pro 7. Nastavení pracovního adresáře a extent 8. Funkce Describe 9. Práce s geometriemi 10. Práce s kurzory 11. Práce s Mapping Module 12. Práce se symbologií vrstvy 13. Práce s výkresy 14. Geoprocessing v R

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Aktivní účast na cvičení Laboratorní práce 7  4
                Praktické úkoly na cvičeních Písemka 13  0
                Samostatný projekt Projekt 13  7
        Zkouška Zkouška 67 (67) 35 3
                Písemný test Písemka 67  35 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na 70% cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných v lms.vsb.cz. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost samostatně vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím. Potřebné podklady jsou k dispozici v lms.vsb.cz. Termín odevzdání je nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.