548-0134/01 – Geoweb 1 (GWEB1)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Kukuliač, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti technologií pro vývoj aplikací pro web, zvoleného programovacího jazyka, bezpečnosti aplikací pro web. Student umí vyvinout jednoduchou aplikaci pro web s využitím databází a webových rámců, instalovat a spravovat vybraný systém pro správu obsahu a porozumí základnům publikování prostorových dat na webu. Student je schopen používat WWW standardy při vývoji jednoduchých WWW aplikací, vybrat vhodné WWW technologie v daném kontextu specifikované situace, odhadnout složitost vývoje WWW aplikace v daném kontextu specifikované situace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Absolvováním předmětu studenti získají znalosti a dovednosti potřebné pro vytváření vlastních webových stránek a aplikací s využitím moderních nástrojů jako je např. AJAX a HTML 5, JavaScript, Bootstrap, Django.

Povinná literatura:

Kosek J. Vše o WWW. Dostupné Online: http://www.kosek.cz/ ŽÁRA, O. JavaScript: programátorské techniky a webové technologie. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4573-9. Django Girls Tutoriál. Dostupné Online: https://tutorial.djangogirls.org/cs/. Online dokumentace Boostrap frameworku. Dostupné Online: https://getbootstrap.com/.

Doporučená literatura:

GUNDAVARAM, S. CGI programování webových stránek a aplikací: podrobný průvodce : příklady v Perlu [online]. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-088-X. MARGORÍN, Marián. JQuery bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3379-8. RESIG, J. JavaScript a Ajax: moderní programování webových aplikací. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1824-5. Online dokumentace Django frameworku. Dostupné Online: https://docs.djangoproject.com/en/3.1/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na samostatných projektech, které prokazují získané znalosti. Na závěr semestru studenti prezentují své projekty a obhajují zvolené postupy a technologie pro tvorbu webových aplikací. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Model klient a server - front-end vs back-end vývoj webových aplikací 2) Základní struktura HTML stránky a její hlavní prvky, formátování textu, tvorba tabulek, přidávání obrázků a videí, tvorba animací 3) Kaskádové styly - CSS 4) Skriptování na straně serveru - PHP 5) Skriptování na straně klienta - JavaScript, AJAX 6) Tvorba formulářů a uživatelské vstupy 7) GIT a GITHUB - systém pro verzování souborů 8) JavaScript knihovny 9) Bootstrap framework 10) Django framework a Python programování 11) Přístup k relačním databázím - Postgres 12) Django tvorba aplikací a zápis hodnot do databáze 13) Základy publikování prostorových dat na webu 14) Redakční systémy. Systémy pro správu obsahu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 52  18
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti: Přednášky nepovinné, cvičení 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných na https://geoinformatika-1.vsb.cz/kuk064/. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.