548-0138/01 – 3D modelování v GIS (3DGIS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity3
Garant předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti by měli být schopni vytvořit jednoduchý 3D model, pro který zvolí vhodnou strukturu dat s ohledem na specifika zdroje dat a způsobu jeho finálního využití. Budou schopni při převodu modelu do jiného programu, či formáty zvážit, zda bude tento převod beze ztrát (např. textur).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na tvorbu a manipulaci s 3D modely. V závislosti na druhu modelovaného objektu (budovy, terén, vegetace apod.) a parametrů zdroje dat bude volena metoda tvorby modelu, jeho podrobnost a komplexnost. V rámci požadované formy a prostředí prezentace vytvořených modelů bude vybrán vhodný formát pro jeho efektivní a bezztrátovou manipulaci a uložení.

Povinná literatura:

HENO, R., CHANDELIER, L. 3D Modeling of Buildings : Outstanding Sites. ISTE Ltd and John Wiley & Sons Inc. 2014. 224 p. ISBN 9781848215368 KENNEDY, K. H. Introduction to 3D data: modeling with ArcGIS 3D Analyst and Google Earth. Wiley, 2009. ISBN 978-0-470-54877-6. Online: https://nguyenduyliemgis.files.wordpress.com/2014/12/introduction-to-3d-data-modeling-with-arcgis-3d-analyst-and-google-earth.pdf ORŠULÁK, T., PACINA, J. 3D modelování, Ústí nad Labem 2010. Online: gis.fzp.ujep.cz/DTM/3d.pdf THILAKANATHAN, D. 3D Modeling For Beginners. CreateSpace Independent Publishing Platform 2016. 240 p. ISBN 978-1530799626

Doporučená literatura:

ABDUL-RAHMAN, A., PILOUK, M. Spatial Data Modelling for 3D GIS. Kindle Edition 2008. ISBN 3540741666 buildingSMART. Industry Foundation Classes (IFC) - An Introduction. Online: https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ DUFEK, Z. a kol. BIM pro veřejné zadavatele. Leges, 2018. 122 s. ISBN 978-80-7502-285-1 Lai, Jiing-Yih & Wu, Tsung-Chien & Phothong, Watchama & Wang, Douglas & Liao, Chao-Yaug & Lee, Ju-Yi. (2018). A High-Resolution Texture Mapping Technique for 3D Textured Model. Applied Sciences. 8. 2228. 10.3390/app8112228.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatný projekt a písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod; 3D modely, jejich specifika a oblasti uplatnění 2. Metody tvorby 3D modelů (geometrie) 3. Textury a materiály povrchů 4. Funkcionalita 3D modelů a jejich elementů 5. Datové struktury pro 3D modely 6. Datové formáty 7. Standardizace v oblasti 3D modelů 8. Programy pro tvorbu a vizualizace 3D modelů 9. 3D scény a jejich parametry 10. GIS a 3D modely 11. 3D modely pro BIM. 12. Výměnný formát pro BIM (IFC) 13. Tvorba 3D modelů z bodových mračen 14. Metody filtrace bodových mračen

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemný test Písemná zkouška 50  25 3
        Aktivní účast na cvičení Laboratorní práce 21  10
        Samostatný projekt Projekt 29  15
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na 70% cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných v lms.vsb.cz. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost samostatně vypracovat samostatný projekt zadaný cvičícím. Potřebné podklady jsou k dispozici v lms.vsb.cz. Termín odevzdání je nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Klasifikační test je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.