548-0139/01 – Modelování reliéfu a procesů v hydrologii (MRaPH)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi budou schopni vytvořit digitální model reliéfu a odvodit jeho základní hydrologické charakteristiky. Budou znát principy, přístupy a postupy modelování hydrologických procesů. Budou také rozumět klasifikaci modelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou digitálních modelů reliéfů, jejich základních hydrologických charakteristik i hydrologickými aplikacemi, které se nad těmito modely zpracovávají. Součástí vyučované náplně jsou také základní principy a přístupy k modelování; klasifikace modelů a rozbor jednotlivých etap modelování a simulace hydrologických procesů.

Povinná literatura:

LI, Z., ZHU, Q., GOLD, Ch. Digital Terrain Modeling. Principles and Applications. CRC Press, 2005. 323 str. Dostupné Online. PACINA, J. a kol. Digitální modely reliéfu. Výukové materiály UJEP. 2014. Dostupné Online. PELÁNEK, R. Modelování a simulace komplexních systémů. Nakladatelství Masarykovy univerzity. 2011. 236 s. ISBN: 978-80-210-5318-2. RŮŽIČKOVÁ, K. Modelování a simulace v geovědách. Výukové materiály VŠB-TUO. 2013. 54 s. Dostupné v lms.vsb.cz

Doporučená literatura:

BARTÁK, V. Algoritmy pro zpracování digitálních modelů terénu s aplikacemi v hydrologickém modelování. Diplomová práce. ČZU v Praze, 2008. 202s. Dostupné Online. JANČÍKOVÁ, Z. Studijní opora předmětu Modelování a simulace, VŠB-TUO, 2008. 93 s. Dostupné Online. KWAST, J. a K. MENKE. QGIS for hydrological applications: recipes for catchment hydrology and water management. Chugiak, AK: Locate Press, 2019. ISBN 978-0-9985477-8-7. UNUCKA, J. Úvod, enviromentální modelování a GIS. Výstup projektu FLOREON+. Dostupné Online.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování samostatného projektu a zápočtový test na konci semestru. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky digitálních modelů reliéfu; terminologie; typy modelů 2. Datové modely pro digitální modely reliéfu; zdroje dat pro digitální modely reliéfu 3. Metody generování digitálních modelů reliéfu; Interpolace; Triangulace 4. Hydrologické charakteristiky digitálních modelů reliéfu 5. Základní aplikace digitálních modelů reliéfu; Směr odtoku, akumulace odtoku, povodí, řády vodních toků 6. Základy modelování procesů, terminologie modelování a simulace 7. Základní principy modelování, abstrakce a generalizace 8. Výhody a nevýhody modelování 9. Klasifikace modelů 10. Metody a přístupy k modelování procesů 11. Fáze procesu modelování a simulace 12. Modelování v hydrologii; srážko-odtokové modelování 13. Modelování vodní eroze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Aktivní účast na cvičení Laboratorní práce 12  8
                Individuální projekt Projekt 11  5
                Test Písemka 10  5 2
        Zkouška Zkouška 67 (67) 35 3
                Písemný test Písemná zkouška 50  25 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  8 3
Rozsah povinné účasti: 50% účast na cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných v lms.vsb.cz. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost samostatně vypracovat obsah 2 úloh zadaných cvičícím. Dále také osobně absolvovat zápočtový test. Potřebné podklady jsou k dispozici v lms.vsb.cz. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní