548-0140/01 – Prostorové databázové systémy 2 (PDBS2)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet samostatně databáze pro prostorová data a využívat SŘBD, zejména prostorového rozšíření jazyka SQL pro řešení prostorových úloh. Současně se seznamují s prostředím velkých objektově-relačních databázových systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s prostředím velkým objektově-relačních databází jako je Oracle nebo PostgreSQL+PostGIS, se způsoby ukládání prostorových dat v databázovém prostředí, s konceptuálními modely, s prostorovou indexací prostorových dat, s používání prostorových funkcí v rámci jazyka SQL a implementací ve vybraných databázových prostředích.

Povinná literatura:

HORÁK J: Prostorové databázové systémy. VŠB-TU Ostrava, 2020. 164 stran. HORÁK J. Prostorové databázové systémy. Úvod do Oracle. 2020. Sada přednášek. PELIKÁN J. Datové struktury pro prostorové vyhledávání. Praha, 2011. Dostupné na http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ YEUNG A.K.W, HALL G.B: Spatial Database Systems. Desing, Implementation and Project Management. Springer, Dordrecht, 2007. ISBN 10-1-4020-5393-2. 553 pages.

Doporučená literatura:

LACKO L. Oracle. Správa, programování a použití databázového systému. ComputerPress, 2007. ISBN 978-80-251-1490-2 DOBEŠOVÁ Z. Prostorové databázové systémy. UP Olomouc, 2004. MARQUEZ A. PostGIS Essentials. Packt Publishing, 2015. ISBN 978-1-78439-529-2 MANOLOPOULOS Y., PAPADOPOULOS, VASSILAKOPOULOS M. Spatial Databases: Technologies, Techniques, Trends. Idea Group Publishing. 340 stran, Hershey, 2005. ISBN 1-59140-387-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti pracují na samostatných úkolech, které prokazují získané znalosti. Jednotlivé úlohy zpravidla vyžadují porozumění předchozím, jednodušším úlohám. Na závěr student musí absolvovat písemnou a ústní zkoušku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Objektově-relační SŘBD. Klient-server architektura. Úvod do prostředí Oracle. Logická a fyzická struktura databáze 2. Uživatel, role, profily. Uzamykání, ochrana dat, transakce 3. Datové typy a integritní omezení v Oracle. SQL DDL, DML 4. PL/SQL, procedury, triggery, XML, Oracle text 5. Principy ukládání prostorových objektů a geometrie v databázích 6. Prostorová reprezentace objektů (zejména SQL/MM:1999, OGC Simple Feature Specification). 7. Integrita prostorových dat a integritní omezení, vícenásobná reprezentace 8. Konceptuální modelování prostorových objektů (MADS, Perceptory) 9. Prostorové indexace – čtyřstromy, K-d stromy, range tree, BSP a varianty 10. Prostorové indexace – vícerozměrná mřížka,PM stromy, R stromy a varianty. 11. Prostorové rozšíření jazyka SQL. Rozšíření jazyka SQL pro vizualizaci prostorových dat. 12. Oracle Spatial, MS SQL Server. 13. PostGIS 14. Ukládání rastrových dat a TIN v databázi

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18
                písemná zkouška Písemná zkouška 50  18
                ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti: Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0532A330039) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330039) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku