548-0140/02 – Prostorové databázové systémy 2 (PDBS2)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet samostatně databáze pro prostorová data a využívat SŘBD, zejména prostorového rozšíření jazyka SQL pro řešení prostorových úloh. Současně se seznamují s prostředím velkých objektově-relačních databázových systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s prostředím velkým objektově-relačních databází jako je Oracle nebo PostgreSQL+PostGIS, se způsoby ukládání prostorových dat v databázovém prostředí, s konceptuálními modely, s prostorovou indexací prostorových dat, s používání prostorových funkcí v rámci jazyka SQL a implementací ve vybraných databázových prostředích.

Povinná literatura:

HORÁK J: Prostorové databázové systémy. VŠB-TU Ostrava, 2020. 164 stran. HORÁK J. Prostorové databázové systémy. Úvod do Oracle. 2020. Sada přednášek. PELIKÁN J. Datové struktury pro prostorové vyhledávání. Praha, 2011. Dostupné na http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ YEUNG A.K.W, HALL G.B: Spatial Database Systems. Desing, Implementation and Project Management. Springer, Dordrecht, 2007. ISBN 10-1-4020-5393-2. 553 pages.

Doporučená literatura:

LACKO L. Oracle. Správa, programování a použití databázového systému. ComputerPress, 2007. ISBN 978-80-251-1490-2 DOBEŠOVÁ Z. Prostorové databázové systémy. UP Olomouc, 2004. MARQUEZ A. PostGIS Essentials. Packt Publishing, 2015. ISBN 978-1-78439-529-2 MANOLOPOULOS Y., PAPADOPOULOS, VASSILAKOPOULOS M. Spatial Databases: Technologies, Techniques, Trends. Idea Group Publishing. 340 stran, Hershey, 2005. ISBN 1-59140-387-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti pracují na samostatných úkolech, které prokazují získané znalosti. Jednotlivé úlohy zpravidla vyžadují porozumění předchozím, jednodušším úlohám. Na závěr student musí absolvovat písemnou a ústní zkoušku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Objektově-relační SŘBD. Klient-server architektura. Úvod do prostředí Oracle. Logická a fyzická struktura databáze 2. Uživatel, role, profily. Uzamykání, ochrana dat, transakce 3. Datové typy a integritní omezení v Oracle. SQL DDL, DML 4. PL/SQL, procedury, triggery, XML, Oracle text 5. Principy ukládání prostorových objektů a geometrie v databázích 6. Prostorová reprezentace objektů (zejména SQL/MM:1999, OGC Simple Feature Specification). 7. Integrita prostorových dat a integritní omezení, vícenásobná reprezentace 8. Konceptuální modelování prostorových objektů (MADS, Perceptory) 9. Prostorové indexace – čtyřstromy, K-d stromy, range tree, BSP a varianty 10. Prostorové indexace – vícerozměrná mřížka,PM stromy, R stromy a varianty. 11. Prostorové rozšíření jazyka SQL. Rozšíření jazyka SQL pro vizualizaci prostorových dat. 12. Oracle Spatial, MS SQL Server. 13. PostGIS

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                písemná zkouška Písemná zkouška 50  18
                ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti: Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných na http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/, kde jsou uvedeny i okruhy pro zkoušku. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika GIT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika GIT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.