548-0141/02 – Programování v GIS 4 (PvGIS4)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Caha, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAH0021 doc. RNDr. Jan Caha, Ph.D.
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet vlastní nástroje (pluginy) pro software QGIS v jazyce Python. Studenti po jeho absolvování disponují následujícími dovednostmi: - instalace a nastavení open-source GIS nástrojů (QGIS, GDAL) s Python API - ovládání QGIS skrze Python konzoli - tvorba nástrojů pro QGIS v Python s objekty qgis.core - tvorba vlastního pluginu pro QGIS - tvorba testů k vlastnímu pluginu - tvorba grafického uživatelského rozhraní pro Python nástroje v rámci QGIS

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je věnován výuce tvorby vlastních nástrojů (pluginů) v jazyce Python pro software QGIS s využitím QGIS API. Studenti se komplexně seznámí s možnostmi automatizace práce s využitím funkcionality QGIS a naučí se vytvářet vlastní nástroje k tomu určené.

Povinná literatura:

GIS mentors. Školení GeoPython pro pokročilé. Dostupné Online: https://training.gismentors.eu/geopython-pokrocily/ LAWHEAD, J.: QGIS Python Programming Cookbook. Birmingham: Packt Publishing Ltd. 2015. ISBN 1-78398-498-8. GRASER, A., OLAYA, V.: Processing: A Python Framework for the Seamless Integration of Geoprocessing Tools in QGIS. ISPRS International Journal of Geo-Information, 4(4), 2219-2245, doi:10.3390/ijgi4042219. 2015. PyQGIS Developer Cookbook. Dostupné online z: https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/pyqgis_developer_cookbook/index.html

Doporučená literatura:

QGIS API Documentation. https://qgis.org/api/modules.html CUTTS, A., GRASER, A. Learn QGIS: your step-by-step guide to the fundamental of QGIS 3.4. 4th edition. Birmingham: Packt Publishing Ltd. 2018. ISBN 978-1-78899-742-3. GRASER, A., MANDEL, A., FERRERO, V., BRUY, A., MEARNS, B.: QGIS: Becoming a GIS Power User. Birmingham: Packt Publishing. 2017. ISBN 978-1-78829-972-5. MENKE, K., SMITH, R., PIRELLI, L., VAN HOESEN, J.: Mastering QGIS. Second Edi. Birmingham: Packt Publishing Ltd. 2016. ISBN 978-1-78646-037-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na dvou samostatných projektech, kde prokazují získané znalosti. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. IDE PyCharm, instalace a nastavení open-source GIS nástrojů (QGIS, GDAL) s Python API 2. Python v QGIS – Modely, Skripty, GUI 3. Ovládání QGIS skrze Python konzoli 4. Tvorba nástrojů pro QGIS v Python (Scripts) - struktura nástroje, základní zpracování dat 5. QGIS API - rozdělení, hlavní části - moduly qgis.core, qgis.analysis, qgis.processing 6. Základní objekty pro tvorbu nástrojů z modulu qgis.core 7. Tvorba nástrojů pro QGIS v Python s objekty qgis.core - úvod, základní prvky rozhraní 8. Tvorba nástrojů pro QGIS v Python s objekty qgis.core - vektorová data 9. Tvorba nástrojů pro QGIS v Python s objekty qgis.core - rastrová data 10. Tvorba pluginu – struktura, náležitosti, nástroje pro tvorbu 11. Tvorba testů (Python modul unittest) k vlastnímu pluginu 12. Tvorba komplexnějších GUI pro Python nástroje v rámci QGIS 13. Python programy využívající QGIS API bez přímého přístupu k QGIS

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 52  18
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti: Přednášky nepovinné, cvičení 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných na https://geoinformatika-1.vsb.cz/kuk064/. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika GIT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika GIT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.