548-0142/02 – Visual Analytics (VIAN)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student prokazuje znalosti: • problematiky vizuální analytiky, • existujících channels and marks ve vizualizaci, • vhodných vizualizačních nástrojů dle typu dat, • možností interaktivity pro vizualizaci dat, • automatické podpory analytiky; - student umí: • zvolit vhodnou vizualizační metodu pro multivariační, časová, prostorová, textová a síťová data, • vyhodnotit vhodnou vizualizační techniku, • analyzovat objemná data s využitím interaktivních vizualizačních nástrojů; - student je schopen: • rozhodnout se pro vhodný postup na základě analyzovaných dat a znalosti vizualizačních technik, • interpretovat dosažené výsledky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět objasní studentům problematiku vizuální analytiky, která se stává vysoce aktuálním tématem díky rozvoji velkých datových souborů. Studenti jsou seznámení s historií, vývojem a současnými trendy v této oblasti. Jsou představeny možnosti interaktivní vizualizace dat na základě jejich typu s využitím běžnějších i netradičních a komplexních přístupů. Důraz je kladen na určení vhodnosti jednotlivých metod vizualizace a zhodnocení slabých míst a možných problémů. Studentům jsou představeny metody 2D i 3D časoprostorové vizualizace a jejich použití v geoinformatice.

Povinná literatura:

Andrienko N., Andrienko G., Fuchs G., Slingsby A., Turkay C., Wrobel S. Visual Analytics for Understanding Temporal Distributions and Variations. In: Visual Analytics for Data Scientists. Springer, Cham, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56146-8_8 Munzner, T. Visualization Analysis and Design. A K Peters/CRC Press, 1 edition, 2014, ISBN 9781466508910. Ward, M. O.,‎ Grinstein, G.,‎ Keim, D. Interactive Data Visualization: Foundations, Techniques, and Applications. A K Peters/CRC Press, Second Edition, 2015, ISBN 9781482257373. Loth, A. Visual Analytics with Tableau, Wiley, 1st edition, 2019, ISBN: 9781119560203.

Doporučená literatura:

Andrienko, N., Andrienko, A. Visual Analytics of Movement. Springer, ISBN 978-3642375828. Andrienko, N., Andrienko, A. Exploratory Analysis of Spatial and Temporal Data. A Systematic Approach. Springer, 2006, ISBN 978-3-540-25994-7. Keim, D., Kohlhammer, J., Ellis, G., Mansmann, F. Mastering the Information Age. Solving Problems with Visual Analytics. Eurographics Association, 2010, ISBN 978-3-905673-77-7. Tominski, C., Schumann, H. Interactive Visual Data Analysis. A K Peters/CRC Press, 2020, ISBN 9780367898755.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na samostatných projektech. Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do vizuální analytiky. Základní pojmy. 2) Shrnutí získaných poznatků z oblasti vizualizace. 3) Základní principy interaktivní vizualizace. 4) Výpočetní metody ve vizuální analytice. 5) Vizuální analytika pro průzkum a zpracování dat. 6) Vizuální analytika pro pochopení multivariačních a síťových dat. 7) Vizuální analytika pro pochopení časových a prostorových dat. 8) Vizuální analytika pro pochopení časoprostorových dat (spatial events data) 9) Vizuální analytika pro pochopení časoprostorových dat (spatial time series) 10) Vizuální analytika pro pochopení časoprostorových dat (trajectories and mobility data) 11) Vizuální analytika pro pochopení textu, obrazových dat a videí. 12) Návrh, porovnání a hodnocení vizualizačních technik. 13) Interaktivita ve vizualizaci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na minimálně 80 % cvičení v souladu s dokumentem Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Namísto účasti na přednáškách je potřeba nastudovat materiály, které jsou uvedeny u předmětu. Pro získání zápočtu musí student vypracovat dvě samostatné úlohy (dle zadání cvičícího).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330039) Geoinformatika AGI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330039) Geoinformatika AGI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika AGI P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330039) Geoinformatika AGI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330039) Geoinformatika AGI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika AGI P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330039) Geoinformatika AGI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330039) Geoinformatika AGI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní