548-0144/02 – Oborová praxe (OP)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+160
kombinovaná Zápočet 0+160

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

ílem odborné praxe je umožnit studentovi pobyt ve firmě, instituci veřejné správy či v jiném typu organizace, jejíž aktivity souvisí s geoinformatikou a jsou při nich využívány geoinformační technologie. V průběhu teoretické přípravy na svůj obor se student po určitou dobu setkává s prostředím a činnostmi, na které se v průběhu studia systematicky připravuje.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity
Praxe
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)
Experimentální práce ve firmě

Anotace

V průběhu praxe na vhodném pracovišti se student seznámí s činností organizace, která se profesionálně zabývá problematikou související s geoinformačními technologiemi a aktivně se zapojí do odborných aktivit řešených v hostující organizaci.

Povinná literatura:

Vzhledem k náplni předmětu není specifikována.

Doporučená literatura:

Vzhledem k náplni předmětu není specifikována.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Po absolvování praxe student vypracovává závěrečnou zprávu, která shrnuje průběh a přínosy praxe. Na základě schválení této zprávy je potvrzeno úspěšné absolvování předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Individuální náplň dle pracovního zařazení v organizaci, v níž praxe probíhá.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Student musí absolvovat odbornou stáž dle stanovené délky (4 týdny).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V případě, kdy není možné praxi realizovat ani v několika kratších obdobích, může být část či celek nahrazen jinou aktivitou. Obsah je však nutné předem domluvit individuálně pro každého studenta.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.