548-0145/02 – Využití cloudových služeb v geoinformatice (VCSG)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Kukuliač, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou schopni zhodnotit využitelnost různých cloudových výpočetních prostředků a používat jak ESRI, tak open source technologie. Studenti budou schopni rozlišovat cloud computing z hlediska základních charakteristik, jako je přístup z rozsáhlé sítě, on-demand samospráva, sdružování zdrojů, pružnost, měřitelná služba, ale také z hlediska typu služeb, které jsou obvykle kategorizovány jako Software jako služba (SaaS), Platforma jako služba (PaaS), infrastruktura jako služba (IaaS).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Absolvováním předmětu studenti získají znalosti a dovednosti potřebné k nastavení cloudových služeb pro vytváření map, cloudových služeb pro správu prostorových dat a cloudových služeb pro zpracování prostorových dat. Tento kurz učí studenty používat cloudové a serverové GIS prostředky k řešení specifických GIS problémů. Studenti se podrobněji seznámí se třemi modely cloudových služeb a jejich implementací (Software jako služba, Platforma jako služba, infrastruktura jako služba).

Povinná literatura:

Toby J. Velte; Rober Elsenpeter; Anthony T. Velte. Cloud Computing: Praktický průvodce. Brno: Computer Press, 2011. 304, ISBN 9788025133330. MARTINKOVÁ, Anna. Cloudové služby a jejich aplikace do prostředí školy. Praha, 2013. Závěrečná práce. Univerzita Karlova V Praze Pedagogická Fakulta Centrum Školského Managementu. Kavis, M. J, Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS). Wiley; 1st edition, 2014, 224, ISBN 1118617614. LEIPERT, Jiří. Paradigma Cloud learning technologií v kontextu aktuální informační gramotnosti: The paradigm of cloud learning technologies in the context of the current information literacy. In: PŮBALOVÁ, Ludmila. Problematika ICT ve vzdělávání. České Budějovice: VŠERS, o.p.s., 2011, s. 51-59. ISBN 978-80-87472-19-4.

Doporučená literatura:

Kavis, M., j. Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (Saas, Paas, and Iaas). Wiley; 1st edition 2014, 224, ISBN: 1118617614 Erl, T, Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Pearson; 1st edition, 2013, 528, ISBN 9780133387520. SETÍKOVSKÁ, Blanka. Cloud Computing [online]. Praha: ČVUT, 2010. 71 s. Dostupné z: http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/images/c/c8/Dp_2010_setikovska_blanka.pdf. Diplomová práce. ČVUT, Fakulta elektrotechnická. LEIPERT, Jiří. The evolution of cloud platforms for learning. In: Information and Communication Technology in Education.: Proceedings. first, 2013. Ostrava: Repronis, 2013, s. 143-148. ISBN 978-80-7464-324-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na samostatných projektech, které prokazují získané znalosti. Na závěr semestru studenti prezentují své projekty a obhajují zvolené postupy a technologie. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základy cloud computingu 2) Úvod do cloudu a serverového GIS 3) Webové služby Amazon – Cloudové výpočetní služby 4) Webové služby Amazon – Základní architektura 5) ArcGIS Server and Amazon EC2 6) Cloudové databáze a propojení s ArcGIS Serverem 7) Návrh map a vektorových služeb založených na dlaždicích pomocí technologie Mapbox 8) Tvorba tematických mapových služeb pomocí CARTO 9) Tvorba webových map a služeb pomocí ArcGIS Online 10) GIS jako služba využívající ArcGIS Online 11) QGIS cloud 12) Software jako služba 13) Platforma jako služba a Infrastruktura jako služba

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 52  18
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti: Přednášky nepovinné, cvičení 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných na https://geoinformatika-1.vsb.cz/kuk064/. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.