548-0147/02 – Geoweb 3 (GW3)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Kukuliač, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou schopni posoudit vhodnost použití webových služeb v kontextu specifikované situace a interpretovat několik různých standardů pro webové služby. Studenti budou schopni vytvářet geowebové služby a vyvíjet jednoduché aplikace, které s těmito službami pracují. Studenti budou schopni používat nejvyužívanější komerční a open-source technologie při vývoji webových mapových aplikací, vybrat vhodnou technologii v daném kontextu specifikované situace, odhadnout složitost vývoje aplikace v daném kontextu specifikované situace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Absolvováním předmětu studenti získají znalosti a dovednosti potřebné pro vytváření vlastních webových mapových služeb s využitím moderních nástrojů a technologií. Cílem předmětu je poskytnout absolventům podrobný přehled o nejpoužívanějších webových službách používaných v geoinformatice. Jedná se zejména o služby Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS), Web Processing Service (WPS). Detailně jsou probírány postupy publikování prostorových dat na webu, jejich omezení, problémy a zásady.

Povinná literatura:

ŽÁRA, O. JavaScript: programátorské techniky a webové technologie. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4573-9. NÉTEK, Rostislav. Webová kartografie - specifika tvorby interaktivních map na webu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5827-4. VIJAYARAGHAVAN, J. DHANAPAL, Y. ArcGIS for JavaScript developers by Example. Birmingham, United Kingdom, Packt Publishing Limited, 286 s., 2016. ISBN 9781785888663. RŮŽIČKA, J., KRUŽLIAK, B. Školení GeoServer pro začátečníky [online]. 2020. Dostupné Online: https://training.gismentors.eu/geoserver-zacatecnik/

Doporučená literatura:

Open Geospatial Concortium. Web Feature Service Implementation Specification [online]. 2005. Dostupné Online: http://www.opengeospatial.org/standards/wfs. Open Geospatial Consortium. Web Map Server Implementation Specification [online]. 2008. Dostupné Online: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=14416. ArcGIS API for JavaScript. ArcGIS for Developers, ESRI, 2019. https://developers.arcgis.com/javascript/ Leaflet - An Open-Source JavaScript Library for Mobile-Friendly Interactive Maps, Vladimir Agafonkin. 2019. https://leafletjs.com/examples.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na samostatných projektech, které prokazují získané znalosti. Na závěr semestru studenti prezentují své projekty a obhajují zvolené postupy a technologie pro tvorbu geowebových služeb. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do tvorby webových mapových služeb 2) Přehled komerčních i nekomerčních řešení 3) Návrh webových služeb a webových map 4) Architektura webového mapového serveru 5) Využití jazyka JavaScript pro publikování dat na webu 6) Jazyk XML a geoweb 7) Jazyk GML a geoweb 8) Web Feature Service (WFS) 9) Web Processing Service (WPS) 10) Web Coverage Service (WCS) 11) Web Map Service (WMS) 12) Catalogue Service a ISO 19139 13) Tvorba webových mapových služeb pomocí GeoServer a REST API

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 52  18
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti: Přednášky nepovinné, cvičení 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných na https://geoinformatika-1.vsb.cz/kuk064/. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330039) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330039) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika GIT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330039) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330039) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika GIT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330039) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330039) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní