548-0150/01 – Pokročilé metody lokalizace a navigace (PMLN)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: - o jevech a chybách ovlivňujících určování polohy pomocí GNSS technik, - o technikách GNSS založených nad diferencovanými a nediferencovanými observacemi, - o dlouhodobých a krátkodobých změnách souřadnic v čase, - o současných technikách využitelných k určování polohy a navigaci a možnostech jejich kombinování, - o dostupných programových prostředcích v dané oblasti, Student umí: - zpracovat data z různých GNSS měření metodou Precise Point Positioning i metodou dvojitých diferencí, - řešit dlouhodobá rutinní zpracování GNSS za účelem zisku časových řad přesných souřadnic přijímačů, - využívat standardní mobilní zařízení k aplikování pokročilých GNSS technik určování polohy, - využívat standardní mobilní zařízení k určování polohy a navigaci pomocí kombinace technik lokalizace a navigace (GNSS, inerciální, pomocí bezdrátových sítí)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět v první části poskytuje teoretické i praktické znalosti o pokročilých technikách určování polohy pomocí Globálních navigačních družicových systémů (GNSS). Ve druhé části pak studenty uvádí do problematiky dalších existujících sensorů a technik využitelných k lokalizaci a navigaci v prostoru a možností jejich kombinování.

Povinná literatura:

KAČMAŘÍK, M.: Pokročilé metody zpracování GNSS měření. Učební text, VŠB-TUO, 2014, 111 str. VOJTEK, D.: Globální navigační a polohové systémy. Učební text, VŠB-TUO, 2014, 357 stran. JAKL, M.: Inerciální navigační systém pro mobilní telefony. Diplomová práce, Univerzita Karlova, 2019. QUAN, W., LI, J., GONG, X., FANG, J.: INS/CNS/GNSS Integrated Navigation Technology. Springer, Berlin, Heidelberg, 2015. ISBN:978-3-662-45158-8.

Doporučená literatura:

KOSTELECKÝ, J.: Globální polohové souřadnicové systémy, ČVUT, Praha, 2019, 126 stran, ISBN: 978-80-01-06571-6. SOJKA, E.: Digitální zpracování a analýza obrazů. Učební text, VŠB-TUO, 2000. ISBN:80-7078-746-5. ŽÁKOVEC, M.: Vizuální navigace mobilních robotů ve formaci. ČVUT Praha, 2017. COOK, G., ZHANG, F.: Mobile Robots: Navigation, Control and Sensing, Surface Robots and AUVs, 2nd Edition. Wiley-IEEE Press, 2020. ISBN:978-1-119-53482-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti také pracují na dvou samostatných projektech, kde prokazují získané znalosti. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do oblasti velmi přesných GNSS měření 2) Potřebná observační a podpůrná data GNSS a jejich předzpracování 3) Jevy a chyby ovlivňující přesnost GNSS měření 4) Řešení ambiguit 5) Technika Precise Point Positioning (PPP) 6) Technika dvojitých diferencí, síťové řešení 7) Práce se souřadnicemi, dlouhodobé a krátkodobé změny souřadnic 8) Techniky Assisted-GNSS 9) Lokalizace pomocí bezdrátových sítí 10) Vizuální lokalizace a navigace 11) Inerciální lokalizace a navigace 12) Kombinace sensorů a technik 13) Indoor lokalizace a navigace 14) Simultánní navigace a mapování (SLAM)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 26
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  26
                Ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních alespoň 80 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0532A330039) Geoinformatika GIT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330039) Geoinformatika GIT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku