548-0903/01 – Prostorová analýza dat (PAD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty základům prostorové statistiky a metod analýzy prostorových dat a naučit je prakticky aplikovat na požadované úlohy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Statistické charakteristiky. Základní typy distribucí. Definice, historie, cíle prostorových analýz a typy používaných metod. Přehled statistických prostorových analýz. Body. Popisná statistika pro body. Inferenční statistické testy pro body. Kvadrantové testy. Metoda nejbližší vzdálenosti. K funkce. Modelování prostorového uspořádání událostí (bodů). Transformace bodového vzorku do kontinuálního pole. Analýza vícenásobných typů událostí. Časoprostorové analýzy. Geostatistické metody pro kontinuální pole. Strukturální funkce. Výpočet pro linii, pro plochu. Teoretické typy semivariogramu, způsob interpretace. Lokální odhady - krigování. Metody interpolace. Typy krigování. Simulační postupy. Linie. Statistický popis. Úvod do teorie grafů. Hledání optimální cesty. Dopravní dostupnost. Lokalizační a alokační úlohy. Gravitační teorie. Analýza interakčních dat. Polygony. Plošná interpolace. Problém regionalizace. Vyhlazování areálových dat. Multivariační techniky. Regresní modelování.

Povinná literatura:

Horák J.: Prostorová analýza dat. Ostrava 2006. http://gislinb.vsb.cz/~hor10/PAD/Skripta/PAD_skriptaF.PDF Horák J.: Prostorová analýza dat. Ostrava 2002. http://gis.vsb.cz/pad Bailey, T.C., Gatrell, A.C., "Interactive spatial data analysis" Essex, Longman Scientific & Technical, 1995. Birkin M. et al.: Intelligent GIS - location decisions and strategic planning. Geoinformation International, Cambridge, UK. 1996. Fotheringham S., Rogerson P. (editors): Spatial Analysis and GIS. Taylor&Francis Ltd 1994, 281 stran. Walford Nigel: Geographical Data Analysis. Lee, J., Wong, D.: Statistical analysis with ArcView GIS. USA, John Wiley & Sons Inc., 2001, 192 s., ISBN 0-471-34874-0. Kaňok: Statistické metody řízení. Skripta ČVUT, 1996. Meer Freek D.: Introduction to Geostatistics. ITC Enschede 1992, 52 stran. Yue-Hong Chou: Exploring Spatial Analysis in Geographic Information systems. Onword Press 1996.

Doporučená literatura:

Horák J.: Prostorová analýza dat. Ostrava 2002. http://gis.vsb.cz/pad Horák J., Šimek M., Šeděnková M., Růžička L., Horáková B., Peňáz T.: Dostupnost zaměstnavatelů v okrese Bruntál. VŠB-TU Ostrava. http://gis.vsb.cz/GACR_MTP/index.htm, 2005, 187 stran

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku