548-0903/02 – Prostorová analýza dat (PAD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFEI, FBI, FAST, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty základům prostorové statistiky a metod analýzy prostorových dat a naučit je prakticky aplikovat na požadované úlohy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Statistické charakteristiky. Základní typy distribucí. Definice, historie, cíle prostorových analýz a typy používaných metod. Přehled statistických prostorových analýz. Body. Popisná statistika pro body. Inferenční statistické testy pro body. Kvadrantové testy. Metoda nejbližší vzdálenosti. K funkce. Modelování prostorového uspořádání událostí (bodů). Transformace bodového vzorku do kontinuálního pole. Analýza vícenásobných typů událostí. Časoprostorové analýzy. Geostatistické metody pro kontinuální pole. Strukturální funkce. Výpočet pro linii, pro plochu. Teoretické typy semivariogramu, způsob interpretace. Lokální odhady - krigování. Metody interpolace. Typy krigování. Simulační postupy. Linie. Statistický popis. Úvod do teorie grafů. Hledání optimální cesty. Dopravní dostupnost. Lokalizační a alokační úlohy. Gravitační teorie. Analýza interakčních dat. Polygony. Plošná interpolace. Problém regionalizace. Vyhlazování areálových dat. Multivariační techniky. Regresní modelování.

Povinná literatura:

Horák J.: Prostorová analýza dat. Ostrava 2006. http://gislinb.vsb.cz/~hor10/PAD/Skripta/PAD_skriptaF.PDF Horák J.: Prostorová analýza dat. Ostrava 2002. http://gis.vsb.cz/pad Bailey, T.C., Gatrell, A.C., "Interactive spatial data analysis" Essex, Longman Scientific & Technical, 1995. Birkin M. et al.: Intelligent GIS - location decisions and strategic planning. Geoinformation International, Cambridge, UK. 1996. Fotheringham S., Rogerson P. (editors): Spatial Analysis and GIS. Taylor&Francis Ltd 1994, 281 stran. Walford Nigel: Geographical Data Analysis. Lee, J., Wong, D.: Statistical analysis with ArcView GIS. USA, John Wiley & Sons Inc., 2001, 192 s., ISBN 0-471-34874-0. Kaňok: Statistické metody řízení. Skripta ČVUT, 1996. Meer Freek D.: Introduction to Geostatistics. ITC Enschede 1992, 52 stran. Yue-Hong Chou: Exploring Spatial Analysis in Geographic Information systems. Onword Press 1996.

Doporučená literatura:

Horák J.: Prostorová analýza dat. Ostrava 2002. http://gis.vsb.cz/pad Horák J., Šimek M., Šeděnková M., Růžička L., Horáková B., Peňáz T.: Dostupnost zaměstnavatelů v okrese Bruntál. VŠB-TU Ostrava. http://gis.vsb.cz/GACR_MTP/index.htm, 2005, 187 stran

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Definice, historie, cíle prostorových analýz a typy používaných metod. Přehled statistických prostorových analýz. 2) Body. Popisná statistika pro body. Inferenční statistické testy pro body. Kvadrantové testy. Metoda nejbližší vzdálenosti. K funkce. 3) Modelování prostorového uspořádání událostí (bodů). Transformace bodového vzorku do kontinuálního pole. 4) Analýza vícenásobných typů událostí. 5) Časoprostorové analýzy. 6) Linie. Statistický popis. 7) Úvod do teorie grafů. Hledání optimální cesty. Dopravní dostupnost. Lokalizační a alokační úlohy. 8) Gravitační teorie. Analýza interakčních dat. 9) Polygony. Plošná interpolace. Problém regionalizace. 10) Vyhlazování areálových dat. Multivariační techniky. Regresní modelování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.