548-0908/01 – Globální navigační a polohové systémy (GNPS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAP30 doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: - o jevech a chybách ovlivňujících určování polohy pomocí GNSS technik, - o technikách GNSS založených nad diferencovanými a nediferencovanými observacemi, - o dlouhodobých a krátkodobých změnách souřadnic v čase, - o problematice určování parametrů troposféry a ionosféry z měření GNSS, - o realizaci sběru observací GNSS pro potřeby různých aplikací, - o dostupných programových prostředcích v dané oblasti. Student umí: - zpracovat data z různých GNSS měření metodou Precise Point Positioning i metodou dvojitých diferencí, - řešit dlouhodobá rutinní zpracování GNSS za účelem zisku časových řad přesných souřadnic přijímačů, - realizovat sběr observací GNSS pro následný post-processing, - určovat i jiné neznámé parametry z měření GNSS než je poloha přijímače (parametry troposféry, ionosféry, multipath, apod.).

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení teoretických i praktických znalostí o pokročilých technikách určování polohy pomocí Globálních navigačních družicových systémů (GNSS) s využitím různých typů zařízení a softwarového vybavení a současných možnostech modernizovaných (GPS, GLONASS) či nových (Galileo, BeiDou) globálních navigačních systémů.

Povinná literatura:

KAČMAŘÍK, M.: Pokročilé metody zpracování GNSS měření. Učební text, VŠB-TUO, 2014, 111 str. VOJTEK, D.: Globální navigační a polohové systémy. Učební text, VŠB-TUO, 2014, 357 stran. KOSTELECKÝ, J.: Globální polohové souřadnicové systémy, ČVUT, Praha, 2019, 126 stran, ISBN: 978-80-01-06571-6. DACH, R., LUTZ, S., WALSER, P., FRIDEZ, P.: Bernese GNSS Software, Version 5.2. University of Bern, 2015, 884 str. ISBN:978-3-906813-05-9.

Doporučená literatura:

KOSTELECKÝ, J., KLOKOČNÍK, J., KOSTELECKÝ, J.: Kosmická geodézie, ČVUT, Praha, 2008, 228 stran. KAČMAŘÍK, M.: GNSS meteorologie, habilitační práce, VŠB-TUO, 2018, 98 stran. VEŘTÁK, I.: Rádiové určení polohy, Plzeň, 2009, 80 stran. AWANGE, J. L.: Environmental monitoring using GNSS, Springer, Berlin, 2012, ISBN:978-3-540-88255-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

.....................................................................

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku