548-0908/05 – Globální navigační a polohové systémy (GNPS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: - o jevech a chybách ovlivňujících určování polohy pomocí GNSS technik, - o technikách GNSS založených nad diferencovanými a nediferencovanými observacemi, - o dlouhodobých a krátkodobých změnách souřadnic v čase, - o problematice určování parametrů troposféry a ionosféry z měření GNSS, - o realizaci sběru observací GNSS pro potřeby různých aplikací, - o dostupných programových prostředcích v dané oblasti. Student umí: - zpracovat data z různých GNSS měření metodou Precise Point Positioning i metodou dvojitých diferencí, - řešit dlouhodobá rutinní zpracování GNSS za účelem zisku časových řad přesných souřadnic přijímačů, - realizovat sběr observací GNSS pro následný post-processing, - určovat i jiné neznámé parametry z měření GNSS než je poloha přijímače (parametry troposféry, ionosféry, multipath, apod.).

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení teoretických i praktických znalostí o pokročilých technikách určování polohy pomocí Globálních navigačních družicových systémů (GNSS) s využitím různých typů zařízení a softwarového vybavení a současných možnostech modernizovaných (GPS, GLONASS) či nových (Galileo, BeiDou) globálních navigačních systémů.

Povinná literatura:

KAČMAŘÍK, M.: Pokročilé metody zpracování GNSS měření. Učební text, VŠB-TUO, 2014, 111 str. VOJTEK, D.: Globální navigační a polohové systémy. Učební text, VŠB-TUO, 2014, 357 stran. KOSTELECKÝ, J.: Globální polohové souřadnicové systémy, ČVUT, Praha, 2019, 126 stran, ISBN: 978-80-01-06571-6. DACH, R., LUTZ, S., WALSER, P., FRIDEZ, P.: Bernese GNSS Software, Version 5.2. University of Bern, 2015, 884 str. ISBN:978-3-906813-05-9.

Doporučená literatura:

KOSTELECKÝ, J., KLOKOČNÍK, J., KOSTELECKÝ, J.: Kosmická geodézie, ČVUT, Praha, 2008, 228 stran. KAČMAŘÍK, M.: GNSS meteorologie, habilitační práce, VŠB-TUO, 2018, 98 stran. VEŘTÁK, I.: Rádiové určení polohy, Plzeň, 2009, 80 stran. AWANGE, J. L.: Environmental monitoring using GNSS, Springer, Berlin, 2012, ISBN:978-3-540-88255-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, vypracování seminární práce obsahující teoretickou a praktickou část, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Určování polohy a navigace pomocí družic. Současné Globální družicové navigační systémy (GNSS) - GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou. Faktory a vlivy ovlivňující přesnost určování polohy a času. Sběr surových observací GNSS. Pokročilé metody určování polohy. Zpřesňování určování polohy v reálném čase a při post-processingu. Určování dalších neznámých parametrů (parametry troposféry, ionosféry, multipath, apod.). GNSS meteorologie. Dlouhodobý monitoring polohy objektu pomocí GNSS. Eliminace systematických změn souřadnic v čase. Oblasti využití GNSS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.