548-0911/02 – Řízení mezinárodních projektů (IPM)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Analyzovat problémy vhodné k řešení prostřednictvím projektů 2. Identifikovat jednotlivé fáze projektového řízení 3. Formulovat cíle projektu a jeho výstupy 4. Navrhnout strukturu členění prací, časový plán a rozpočet projektu 5. Zhodnotit proveditelnost a ekonomickou efektivnost projektu 6.Aplikovat různé metodiky projektového řízení v řízení projektu (EU, IPM, Prince2)

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Kurz představuje úvod do projektového řízení v mezinárodním prostředí. Hlavním cílem kurzu je seznámit účastníky s teorií a praxí projektového řízen. Po seznámení se základními pojmy a termíny popisuje vývoj oboru projektového řízení. Vysvětluje systémový přístup k projektovému řízení, úlohu projektů při realizaci strategií a organizaci v projektovém řízení. Popisuje jednotlivé fáze projektového cyklu. Představuje mezinárodní standard úbok, filosofii a metodiku EU pro řízení projektového cyklu a přístup Logického rámce a také metodiku Prince2 používanou v UK. Kurs je ukončen pohledem na mezinárodní prostředí při řízení projektů.

Povinná literatura:

Gardiner, P.D. Project Management. A Strategic Planning Approach. NY: Palgrave, 2005. ISBN 0-333-98222-3. Gray, C.F. Larson, E.W. Project Management. The Managerial Process. 4th Ed. New York: McGraw Hill, 2008, 589 s. ISBN 978-0-07-128751-7. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 2000 Edition. PA: Project management Institute, 2001. ISBN 1-880410-23-0. Hedeman, B. et al. Project Management Based on PRINCE2. 3rd edition. Van Haren, 2006, 252 s. ISBN 90-77212-83-3.

Doporučená literatura:

Gardiner, P.D. Project Management. A Strategic Planning Approach. NY: Palgrave, 2005. ISBN 0-333-98222-3. Gray, C.F. Larson, E.W. Project Management. The Managerial Process. 4th Ed. New York: McGraw Hill, 2008, 589 s. ISBN 978-0-07-128751-7. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 2000 Edition. PA: Project management Institute, 2001. ISBN 1-880410-23-0. Hedeman, B. et al. Project Management Based on PRINCE2. 3rd edition. Van Haren, 2006, 252 s. ISBN 90-77212-83-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémový přístup k řízení. Obecná definice systému a jeho vlastnosti. 2. Obecné principy projektového řízení jako efektivního řízení změn a realizace strategií. 3. Životní cyklus projektu a procesy projektového řízení. 4. Lidé a organizace v projektovém řízení. Project stakeholders, projektový tým a manažer projektu. 5. Inicializace a definice projektu, studie proveditelnosti a kritéria výběru projektů. 6. Plánování v projektovém řízení (plán aktivit, zdrojů, rizik apod.). 7. Realizace, kontrola a uzavření projektu. 8. Informační systémy v projektovém řízení. MS Project. 9. Přístup logického rámce k řízení projektů. 10. Aplikace projektového řízení v praxi

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.