548-0921/01 – Prostorové databáze (PDB)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
DUR30 RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti objektově-relačních a NoSQL databází se zaměřením na prostorová data a prostorové úlohy a zvýšit jejich schopnosti praktického využití prostorových databází v případových studiích blízkých zaměření tématu disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět se zaměřuje na ukládání, indexaci, správu a dotazování prostorových dat v prostředí objektově-relačních databází jako je Oracle nebo PostgreSQL+PostGIS a NoSQL databází (zejména grafové, dokumentové, multidimenzionální) jako je Gephi, Hadoop, MongoDB, ukládání vektorových a rastrových dat, TIN i lidarových mračen bodů, rozšíření jazyka SQL pro prostorové operace, zabývá se pokročilými možnostmi indexace prostorových dat, indexací multidimenzionálních trajektorií a data miningem prostorových dat.

Povinná literatura:

HORÁK J: Prostorové databázové systémy. VŠB-TU Ostrava, 2020. 164 stran. HOLUBOVÁ, I., KOSEK, J., MINAŘÍK, K., NOVÁK, D., 2015. Big Data a NoSQL databáze. 288 s. ISBN 978-80-247-5466-6 YEUNG A.K.W, HALL G.B: Spatial Database Systems. Desing, Implementation and Project Management. Springer, Dordrecht, 2007. ISBN 10-1-4020-5393-2. 553 pages. OBE R., HSU L. PostGIS in Action. Manning Publications, 2011. ISBN 1935182269

Doporučená literatura:

SULLIVAN, D., 2015. NoSQL for mere mortals. Addison-Wesley, Hoboken, NJ. 510 s. ISBN 978-0-13-402321-2 MARQUEZ A. PostGIS Essentials. Packt Publishing, 2015. ISBN 978-1-78439-529-2 MANOLOPOULOS Y., PAPADOPOULOS, VASSILAKOPOULOS M. Spatial Databases: Technologies, Techniques, Trends. Idea Group Publishing. 340 stran, Hershey, 2005. ISBN 1-59140-387-1. SAMET H. Foundations of Multidimensional and Metric Data Structures, Morgan Kaufmann, 2006. PostGIS 3.0dev Manual. Dostupné na https://postgis.net/docs/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Správa dat v prostředí R a OR SŘBD. Procesy klient-server. Rozšíření jazyka SQL. Geometrické typy dat. SQL/MM:1999. OGC Simple Feature Specification. Ukládání a indexace prostorových dat uložených v databázích. Prostorové dotazování. Indexace multidimenzionálních trajektorií. Data mining a textury. Transakce, distribuované zpracování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku