548-0925/01 – Základy vědecké práce (ZVP)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAP30 doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je seznámit začínající doktorandy se základními principy prezentace výsledků vědecké práce a s dalšími důležitými skutečnostmi, které budou užitečné pro jejich vědeckou přípravu, neboť ve srovnání s mezinárodním kontextem je pociťována stále větší potřeba se systematicky věnovat přípravě doktorandů pro vědeckou práci. (Předmět je vyučován Akademií věd ČR v Brně: http://www.brno.avcr.cz/kurz.html.)

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

· Úvod do metodologie vědy · Etika vědecké práce · Obecné zásady vědeckého sdělení, typy prezentace, přednáška, poster, technika, prezentace, technika psaní, praktická cvičení · Psané dokumenty, standardní, popularizační články, knihy, praktická cvičení · Publikování v časopise z hlediska editorské praxe · Základy rétoriky a technika mluveného projevu · Psaní a hodnocení vědecké práce, základy scientometrie · Duševní vlastnictví a jeho komercializace · Financování výzkumu, grantový systém v EU · Grantový systém, typy grantu · Technika prezentace, využití počítače, dataprojekce · Informační technologie, internet · Moderní informační zdroje pro výzkum · Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat · Angličtina ve vědecké práci, nejčastější chyby · Rozbor a zhodnocení vybraných článků, rozbor a zhodnocení vybrané přednášky a posteru

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

..................................................................................

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2005/2006 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku