548-0925/01 – Introduction to Scientific Work (ZVP)

Gurantor departmentDepartment of GeoinformaticsCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Petr Rapant, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAP30 doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem kurzu je seznámit začínající doktorandy se základními principy prezentace výsledků vědecké práce a s dalšími důležitými skutečnostmi, které budou užitečné pro jejich vědeckou přípravu, neboť ve srovnání s mezinárodním kontextem je pociťována stále větší potřeba se systematicky věnovat přípravě doktorandů pro vědeckou práci. (Předmět je vyučován Akademií věd ČR v Brně: http://www.brno.avcr.cz/kurz.html.)

Teaching methods

Seminars

Summary

· Úvod do metodologie vědy · Etika vědecké práce · Obecné zásady vědeckého sdělení, typy prezentace, přednáška, poster, technika, prezentace, technika psaní, praktická cvičení · Psané dokumenty, standardní, popularizační články, knihy, praktická cvičení · Publikování v časopise z hlediska editorské praxe · Základy rétoriky a technika mluveného projevu · Psaní a hodnocení vědecké práce, základy scientometrie · Duševní vlastnictví a jeho komercializace · Financování výzkumu, grantový systém v EU · Grantový systém, typy grantu · Technika prezentace, využití počítače, dataprojekce · Informační technologie, internet · Moderní informační zdroje pro výzkum · Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat · Angličtina ve vědecké práci, nejčastější chyby · Rozbor a zhodnocení vybraných článků, rozbor a zhodnocení vybrané přednášky a posteru

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

.................................................................................

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2005/2006 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner