548-0926/01 – Prostorová statistika (PST)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti prostorové statistiky a zvýšit jejich schopnosti praktického uplatnění pokročilých metod prostorové statistiky v případových studiích blízkých zaměření tématu disertační práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti v oblasti prostorové statistiky. Popisuje teoretické modely distribuce bodů, popisné a inferenční statistické metody pro základní geometrické reprezentace prostorových objektů i pro vícenásobné typy událostí, metody identifikace anomálních lokalit, prostorové distribuční optimalizační metody, metody hodnocení autokorelace a anizotropie prostorových dat, prostorové regresní modely, multivariační techniky pro prostorová data a časoprostorové metody.

Povinná literatura:

HORÁK, J. Prostorové analýzy dat. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. 181 s. ISBN: 978-80-248-4368-1. URL: http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/PAD/SkriptaPAD2019.pdf GELFAND A.E., DIGGLE P.J., FUENTES M., GUTTORP P. Handbook of Spatial Statistics. Chapman & Hall/CRC, 2010. ROGERSON, P. Statistical methods for geography, 5th ed. SAGE, LA, 2019. 405 s. ISBN 978-1-5264-9880-9 SMITH M.J., GOODCHILD M.F., LONGLEY P.A. Geospatial Analysis. 2020. Dostupné na: http://www.spatialanalysisonline.com

Doporučená literatura:

HENDL J. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9 MAREK, L. Prostorové a vícerozměrné statistické analýzy epidemiologických dat. Univerzita Palackého, Olomouc, 2015. WALKER, J., T., MADDAN, S. Statistics In Criminology And Criminal Justice: Analysis and Interpretation. Jones & Bartlett Learning; 4 edition, 2012. 592 p. ISBN 978-1449688608 O’SULLIVAN, D., UNWIN, D. J. Geographic Information Analysis. Wiley, 2010. 405 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretické typy prostorové distribuce událostí 2. Metody popisné statistiky pro události 3. Inferenční statistické metody pro 1 typ události 4. Inferenční statistické metody pro hodnocení více typů událostí 5. Hot spots, cold spots analýzy 6. Prostorové distribuční optimalizační metody, lokalizační a alokační úlohy. 7. Gravitační teorie a využití pro prostorové aplikace 8. Hodnocení autokorelace a anizotropie prostorových dat 9. Prostorové regresní modely 10. Časoprostorové predikce

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3657) Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.