548-0926/04 – Prostorová statistika (PST)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti prostorové statistiky a zvýšit jejich schopnosti praktického uplatnění pokročilých metod prostorové statistiky v případových studiích blízkých zaměření tématu disertační práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti v oblasti prostorové statistiky. Popisuje teoretické modely distribuce bodů, popisné a inferenční statistické metody pro základní geometrické reprezentace prostorových objektů i pro vícenásobné typy událostí, metody identifikace anomálních lokalit, prostorové distribuční optimalizační metody, metody hodnocení autokorelace a anizotropie prostorových dat, prostorové regresní modely, multivariační techniky pro prostorová data a časoprostorové metody.

Povinná literatura:

HORÁK, J. Prostorové analýzy dat. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. 181 s. ISBN: 978-80-248-4368-1. URL: http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/PAD/SkriptaPAD2019.pdf GELFAND A.E., DIGGLE P.J., FUENTES M., GUTTORP P. Handbook of Spatial Statistics. Chapman & Hall/CRC, 2010. ROGERSON, P. Statistical methods for geography, 5th ed. SAGE, LA, 2019. 405 s. ISBN 978-1-5264-9880-9 SMITH M.J., GOODCHILD M.F., LONGLEY P.A. Geospatial Analysis. 2020. Dostupné na: http://www.spatialanalysisonline.com

Doporučená literatura:

HENDL J. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9 MAREK, L. Prostorové a vícerozměrné statistické analýzy epidemiologických dat. Univerzita Palackého, Olomouc, 2015. WALKER, J., T., MADDAN, S. Statistics In Criminology And Criminal Justice: Analysis and Interpretation. Jones & Bartlett Learning; 4 edition, 2012. 592 p. ISBN 978-1449688608 O’SULLIVAN, D., UNWIN, D. J. Geographic Information Analysis. Wiley, 2010. 405 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, seminární práce, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretické modely prostorové distribuce bodů Metody popisné statistiky pro body, linie, polygony Inferenční statistické metody pro 1 typ události Inferenční statistické metody pro hodnocení více typů událostí Identifikace a analýzy anomálních míst Prostorové distribuční optimalizační metody, lokalizační a alokační úlohy. Gravitační teorie a využití pro prostorové aplikace Hodnocení autokorelace a anizotropie prostorových dat Prostorové regresní modely – globální, lokální. Multivariační techniky pro prostorová data – použití standardních metod a prostorových variant metod. Časoprostorové predikce

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.