548-0930/01 – Aplikované geoinformační technologie (AGT)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit a rozvíjet znalosti o geografických informačních technologiích a jejich využití pro řešení různých problémů v dopravních a logistických systémech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět rozvíjí a prohlubuje komplexní poznání v oblasti geoinformačních technologií se zaměřením na aktuální trendy v získávání dat o dopravních systémech, v jejich vyhodnocování (např. kontroly, průzkumová analýza dat, automatizace zpracování), integraci a harmonizaci dat pro zajištění kooperace se softwarovými nástroji umožňujícími realizovat rozsáhlé optimalizační výpočty pro potřeby řízení procesů probíhajících v dopravních systémech. Předmět bude mít vytvořenu tematickou vazbu především na předměty zaměřené na telematické nástroje uplatňované v dopravě a na optimalizační metody uplatňované při řízení dopravních procesů.

Povinná literatura:

RAPANT, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9. HORÁK, J.: Dálkový průzkum Země. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. 137 s. LONGLEY, P. A. , Googchild, M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.: Geographic Information Systems and science. 4th ed. Wiley, 2015. LIU, J., G; MASON, P., J.: Image Processing and GIS for Remote Sensing. Willey, 2016. ISBN 9781118724200

Doporučená literatura:

CHARVÁT K.; KOCÁB, M.; KONEČNÝ, M.; KUBÍČEK, P.: Geografická data v informační společnosti. VÚGTK 2007, 269 s. ISBN 978-80-85881-28-8. SMITH, M., J.; GOODCHILD, M., F.; LONGLEY, P., A.: Geospatial Analysis. 2018 http://www.spatialanalysisonline.com RIGAUX, P.; SCHOLL, M.; VOISARD, A.: Spatial Databases with aplication to GIS. Kaufmann, 2002, 410 stran. ISBN 1-55860-588-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na zadané téma a její prezentace před zkoušejícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Geoinformační technologie v dopravě (GIT) – jejich přehled, význam a typologie řešených problémů 2. Principy a metody hlavních GIT – GIS, GNSS, DPZ, DMR, počítačová kartografie a geoweb 3. Principy lokalizace a georeferencování, aktuální trendy a součinnost lokalizačních systémů (se zaměřením na autonomní vozidla) 4. Zdroje prostorových dat – parametry kvality dat, využitelnost, integrace dat 5. Specifické formy zdrojů prostorových dat - high definition maps, crowdsourcing apod. 6. Prostorové databáze – principy datového modelování, ukládání a transformace prostorových dat, analytické možnosti 7. Big spatial data – metody a postupy jejich zpracování 8. Aplikace GIT pro časoprostorové analýzy mobility osob a zboží. 9. Aplikace GIT pro dynamické a real-time aplikace v dopravě (aktuální monitoring dopravní situace a provozních omezení na dopravních sítích) 10. Aplikace GIT pro záchranné systémy 11. Aplikace GIT pro systémy veřejné hromadné dopravy (monitoring, měření, modelování) 12. Aplikace GIT pro dopravu v „chytrých“ městech. 13. Prostorové regresní modelování a její uplatnění v dopravě. 14. Kooperace geografických informačních systémů (GIS) a optimalizačních software. 15. Aspekty projektování, výstavby a provozování geografických informačních systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.