548-0950/02 – Pokročilé metody DPZ (PMDPZ)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti dálkového průzkumu Země, zejména na pokročilé metody úpravy obrazu, segmentace obrazu, objektově orientované klasifikace, využití neurčitosti při klasifikaci, využití metod strojového učení při klasifikaci, oblast obrazové spektometrie, radarových systémů a lidarů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti v oblasti dálkového průzkumu Země. Zaměřuje se na radiometrické a atmosférické korekce, pokročilé metody filtrace obrazu a využití odvozených indikátorů, jako jsou např. lokální texturální míry, metody segmentace obrazu, Fourierova transformace, Houghova transformace, pokročilé metody klasifikace vhodné pro současná data s vysokým rozlišením (objektová klasifikace, neuronová klasifikace, využití SVM), obrazová spektrometrie, radarové systémy, lidary.

Povinná literatura:

HORÁK, J. Dálkový průzkum Země. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. 137 s. LIU J.G, MASON P.J. Image Processing and GIS for Remote Sensing. Willey, 2016. ISBN 9781118724200 GRUBESIC, T.H., NELSON, J.R., 2020. UAVs and urban spatial analysis: an introduction. Springer, Cham. S. 206. ISBN 978-3-030-35865-5. CHANG, N.-B., KAIXU, B. Multisensor Data Fusion and Machine Learning for Environmental Remote Sensing. CRC PRESS, S.l., 2020. s. 528. ISBN 978-0-367-57197-9.

Doporučená literatura:

CHUVIECO, E. Fundamentals of satellite remote sensing: an environmental approach, Second edition. ed. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2016. S. 468. ISBN 978-1-4987-2805-8 BLASCHKE, T., LANG, S., HAY, G. (Eds.). Object-Based Image Analysis. Springer Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, 2008, XVII, 817 p. RICHARDS, J.A. Remote Sensing with Imaging Radar. Springer Verlag, 2009. ISBN: 3642020194. MOTT, H. Remote sensing with polarimetric radar. IEEE Press ; Wiley-Interscience, 2007. s. 309. ISBN 978-0-470-07476-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, seminární práce, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Radiometrické a atmosférické korekce. Modely založené na parametrech atmosféry. Filtrace, hranové detektory, Laplaceovy operátory, textura, lokální texturální míry Segmentace obrazu Fourierova transformace, Houghova transformace. Objektová klasifikace Klasifikace s využitím metod strojového učení (hluboké učení, konvoluční neuronové sítě). Práce s neurčitostí. Smíšené pixely. Obrazová spektrometrie. Zobrazující radarové systémy, SAR, interferogram, DInSAR, radarová polarimetrie Letecké laserové skenování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.