548-0951/02 – Bezpilotní letecké prostředky (UAV)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je docílit pokročilých znalosti v oblasti sběru a zpracování (prostorových) dat s využitím bezpilotních letadel (UAV). Studenti po jeho absolvování disponují následujícími dovednostmi: - znalost současné legislativy provozu UAV, - volba vhodného nosiče a sensoru pro různé typy projektů, - plánování letecké kampaně, - realizace letu, - předzpracování pořízených dat, - zpracování RGB snímků s cílem odvodit 3d produkty (mračno bodů, digitální model terénu), - klasifikace mračen bodů, - zpracování termálních a multispektrálních snímků, - zpracování hyperspektrálních dat, - zpracování dat pořízených LiDARem.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět slouží studentům pro získání pokročilých teoretických i praktických znalostí z oblasti využívání bezpilotních leteckých prostředků (UAV) v geoinformatice a přidružených oblastech.

Povinná literatura:

KARAS, J., TICHÝ, T. Drony. Computer Press, 2016, ISBN: 978-80-251-4680-4. PAVELKA, K., HODAČ, J. Fotogrammetrie 3. Digitální metody a laserové skenování. ČVUT Praha, 2008. ISBN 978-80-01-03978-6. Online školení a informace k využití. Úřad pro civilní letectví, dostupné online z: https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/online-skoleni-a-informace-k-vyuziti/ MOHSAN, S.A.H., KHAN, M.A., NOOR, F., ULLAH, I., ALSHARIF, M.H. Towards the Unmanned Aerial Vehicles (UAVs): A Comprehensive Review. Drones, 6(6), 2022. doi:10.3390/drones6060147

Doporučená literatura:

KOCOUREK, J., ŘEŠÁTKO, J. Drony - 4. vydání. Telink, 2023. KOMÁREK, J., KLOUČEK, T., HOLLESCHOVÁ, I., BEKOVÁ, A., BARTÁK, V. Mapování porostu podél dopravní infrastruktury. ČZU v Praze, 2020, ISBN 978-80-213-3020-7. CARRIVICK, J., SMITH, M., QUINCEY, D. Structure from Motion in the Geosciences. Wiley, 2016, ISBN: 978-1-118-89584-9. Agisoft Tutorials, 2023. Dostupné online z: https://www.agisoft.com/support/tutorials/intermediate-level/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, vypracování seminární práce obsahující teoretickou a praktickou část, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Kategorizace bezpilotních leteckých prostředků. Sensorové vybavení využívané bezpilotními leteckými prostředky pro sběr (prostorových) dat. Legislativa provozu bezpilotních leteckých prostředků v ČR a EU. Příprava a realizace letu s bezpilotním leteckým prostředkem. Meteorologická omezení. Sběr prostorových dat bezpilotním leteckým prostředkem. Problematika zpracování RGB snímků s cílem odvodit 3d produkty. Technika Structure from Motion. Laserové skenování pomocí bezpilotních leteckých prostředků. Klasifikace a filtrace 3d bodových mračen. Problematika zpracování multispektrálních a termálních snímků. Problematika zpracování hyperspektrálních dat. Problematika dlouhodobého monintoringu vybraného jevu pomocí bezpilotního leteckého prostředku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.